Menu

OMEGA 18.11.00

Top novinky verzie 18.11.00

>

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb

Aktualizované tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb pre rok 2014. Boli pridané nové tabuľky a riadky v súvislosti s evidenciou daňovej licencie, zapracovaný nový spôsob umorenia daňovej straty a upravené výpočty pre jednotlivé riadky priznania.
>

Nový výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov (od verzie 18.00)

Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.

Ostatné novinky verzie 18.11.00

  • Po zverejnení DPPO pre rok 2014 na portáli FRSR a v aplikácii e-dane sme aktualizovali export do XML podľa podmienok finančnej správy.
  • V DPPO sme opravili zobrazovanie údaju DIČ na 6.strane.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty