Menu

HYPO 16.02

Top novinky verzie 16.02

>

Výstup pre nájom pozemkov

Nový typ výstupu Vám zjednoduší prácu pri vytváraní čoraz viac požadovaného druhu posudku- stanovenie VŠH nájmu pozemku.
>

Jednotková rekapitulácia

V infopaneli a v Závere nájdete informačné údaje o všeobecnej hodnote na mernú jednotku.
>

Kopírovanie polohovej diferenciácie stavieb

V polohovej diferenciácii stavieb sme umožnili kopírovanie kategórií medzi skupinami.
>

Preberanie koeficientov polohovej diferenciácie v pozemkoch

Obľúbená funkcia Dotiahni pribudla aj do pozemkov.Táto funkcia Vám výrazne ušetríte prácu a čas, ak máte v posudku viac pozemkov. Spolu s popismi dotiahne samotné koeficienty ako aj ich hraničné hodnoty.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty

V Hypocade Vás tiež čaká veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru- začnite kresliť murivo alebo priečku, na klávesnici zadajte rozmer a potvrdte enter a prvok sa dokreslí na požadovanú veľkosť.
>

Kreslenie stĺpového nosného systému

Po zadaní rozmerov stĺpov, vzdialenosti medzi stĺpami a hrúbky čiary Vám program automaticky vykreslí celú modulovú osnovu. Túto novinku nájdete v Hypocade v Stavebných prvkoch pod názvom Modulová osnova.
>

Vlastná mriežka vo výkrese

Ak ste zvyknutí na pomocnú mriežku vo výkrese, tak v novej verzii Vás iste poteší možnosť nastaviť si vlastnú mriežku. Mriežka má dva druhy čiar- hrubšie a tenšie a samozrejme stále je tu možnosť mriežku úplne vypnúť.
>

Vylepšené kreslenie dvier

Priamo pri kreslení dvier si môžete vybrať smer otvárania a orientáciu dvier pohybom myšky. Nemusíte sa zakaždým presúvať do horného menu.

Ostatné novinky verzie 16.02

  • Oprava zarovnania nadpisov a rôznych typov textu
  • Oprava nastavenia štýlu písma v tabuľkách
  • Opravené tučné písmo v obyčajnom texte po hornom indexe 
  • Opravený chýbajúci popis vo formulári údaje o podlaží   
  • Oprava tabuľky vo výstupe Vyhodnotenie po parcelách, ak je pozemok hdonotený podľa starej vyhlášky    
  • Oprava zobrazenia obrázku v hlavičke
  • V tabuľke výber vhodnej metódy- vhodná metóda uvedená tučným písmom   
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty