Menu

HYPO 16.50

Top novinky verzie 16.50

>

Heslo pri vstupe do programu

Každý program by mal byť z bezpečnostných dôvodov zaheslovaný. Ak sa rozhodnete aj naďalej pokračovať bez hesla, je to možné- používanie hesla pri vstupe do HYPA je voliteľné. V prípade, že heslo zabudnete, stačí nás kontaktovať a my Vám heslo obnovíme. 

>

Vzorec v riadku vyúčtovania

V stĺpci počet MJ sme pridali možnosť zadania vzorca priamo do riadku. Program Vám automaticky vypočíta hodnotu. 

>

Výstup pre nájom pozemkov (od verzie 16.00)

Nový typ výstupu Vám zjednoduší prácu pri vytváraní čoraz viac požadovaného druhu posudku- stanovenie VŠH nájmu pozemku.

>

Jednotková rekapitulácia (od verzie 16.00)

V infopaneli a v Závere nájdete informačné údaje o všeobecnej hodnote na mernú jednotku.   

>

Kopírovanie polohovej diferenciácie stavieb (od verzie 16.00)

polohovej diferenciácii stavieb sme umožnili kopírovanie kategórií medzi skupinami.   

>

Preberanie koeficientov polohovej diferenciácie v pozemkoch (od verzie 16.00)

Obľúbená funkcia Dotiahni pribudla aj do pozemkov.Táto funkcia Vám výrazne ušetríte prácu a čas, ak máte v posudku viac pozemkov. Spolu s popismi dotiahne samotné koeficienty ako aj ich hraničné hodnoty.

>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty (od verzie 16.00)

V Hypocade Vás tiež čaká veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru- začnite kresliť murivo alebo priečku, na klávesnici zadajte rozmer a potvrdte enter a prvok sa dokreslí na požadovanú veľkosť. 

>

Kreslenie stĺpového nosného systému (od verzie 16.00)

Po zadaní rozmerov stĺpov, vzdialenosti medzi stĺpami a hrúbky čiary Vám program automaticky vykreslí celú modulovú osnovu. Túto novinku nájdete v Hypocade v Stavebných prvkoch pod názvom Modulová osnova.

>

Vlastná mriežka vo výkrese (od verzie 16.00)

Ak ste zvyknutí na pomocnú mriežku vo výkrese, tak v novej verzii Vás iste poteší možnosť nastaviť si vlastnú mriežku. Mriežka má dva druhy čiar- hrubšie a tenšie a samozrejme stále je tu možnosť mriežku úplne vypnúť.

>

Vylepšené kreslenie dvier (od verzie 16.00)

Priamo pri kreslení dvier si môžete vybrať smer otvárania a orientáciu dvier pohybom myšky. Nemusíte sa zakaždým  presúvať do horného menu.     

Ostatné novinky verzie 16.50

 • Heslo pri vstupe do porgamu
 • Zaheslovanie databázy posudkov
 • Vzorec v riadku vyúčtovania 
 • Infopanel byty, nebyty- údaj vek bytu neostáva prázdny, ak nie je byt v nadstavbe
 • Odstránenie nadbytočných hlášok pri poľno pozemkoch, ktoré sú zaradené v inej kategórii 
 • Odstránenie nadbytočných medzier vo výstupe  
 • Oprava chyby v texte v koeficiente 11 podľa vyhlášky 213
 • Oprava východiskových hodnôt ornej pôdy a trávnatých porastov
 • Oprava v zlúčenej stavbe, ak z nej bol vymazaný objekt
 • Odstránenie hlášky vo výpočte plochy podlažia stavby, ak je zadané aritmetické znamienko
 • Oprava v kombinovanej metóde- vo výstupe sa vypisuje údaj o tom, že nie je možné vypočítať kombináciu, pretože výnosová hodnota je nulová 
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty