Menu

Cestovné príkazy a kniha jázd

Pracovné cesty, obrazne povedané služobky, už dnes nie sú žiadnou novinkou. Dokonca si dovolíme tvrdiť, že takmer každý podnikateľ minimálne raz pracovnú cestu absolvoval. V súvislosti s vykonanou pracovnou cestou vznikajú rôzne výdavky, ktoré nazývame cestovné náhrady. Správne vyplnený cestovný príkaz a kniha jázd vám zabezpečia, že si tieto cestovné náhrady môžete uplatniť v daňových výdavkoch a znížiť si tak základ dane.

Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty

Aj keď nemusí ísť o náročnú pracovnú cestu, stále pri vyplnení cestovného príkazu vznikajú nejasnosti. Z tlačiva by malo byť zrejmé hlavne to, kto, kedy, kam a ako cestoval. Pri vyúčtovaní cestovného príkazu by ste preto mali vyplniť povinné náležitosti, ktorými sú:

 • meno osoby, ktorá pracovnú cestu absolvovala,
 • účel pracovnej cesty,
 • miesto výkonu práce,
 • dátum, čas, začiatok a koniec  pracovnej cesty
 • a tiež spôsob dopravy.

Podľa času stráveného na pracovnej ceste máte zo zákona nárok na stravné. Oplatí sa vedieť aj to, že výdavky vynaložené na stravovanie počas pracovnej cesty nemusíte preukazovať dokladom o nákupe.

Od 1. júna 2018 platí stravné pri tuzemskej pracovnej ceste nasledovne:

 • pri trvaní pracovnej cesty 5 až 12 hodín máte nárok na stravné v sume 4,80 €,
 • pri trvaní pracovnej cesty 12 až 18 hodín stravné v sume 7,10 €
 • a ak strávite na pracovnej ceste viac ako 18 hodín, máte nárok na stravné v sume 10,90 €.

Okrem stravného môžu na pracovnej ceste vzniknúť aj ďalšie výdavky vynaložené na:

 • cestovné dopravnými prostriedkami, napr. nákup cestovného lístka, nákup PHL,
 • ubytovanie alebo
 • iné výdavky, ako je poistenie, diaľničná známka, parkovné a pod.

Všetky tieto výdavky by ste mali vedieť preukázať dokladom o nákupe, inak by ste si ich nemohli uplatniť v daňových výdavkoch.

Cestovný príkaz – tlačivo

Tlačivo cestovného príkazu nemá predpísaný formát. Dôležité je, aby ste v ňom uviedli všetky podstatné náležitosti o vykonanej pracovnej ceste a výdavky, ktoré vám vznikli. Cestovný príkaz môžete jednoducho vytvoriť v programe ALFA plus. Program na základe všetkých zadaných údajov vypočíta vyúčtovanie cestovných náhrad a nakoniec si tlačivo cestovného príkazu môžete aj vytlačiť.

Vzor cestovného príkazu

Vzor cestovného príkazu

Kniha jázd a uplatnenie výdavkov za nákup PHL

Najväčšiu časť vyúčtovania cestovného príkazu tvoria pravdepodobne cestovné náhrady. Je to preto, že podnikatelia cestujú na pracovné cesty prevažne autom. Ak ste na tom rovnako, zbystrite pozornosť. V prípade tankovania PHL sa ich uplatnenie v daňových výdavkoch určuje vlastníctvom auta. Môže ísť pritom o auto firemné alebo súkromné. V oboch prípadoch sa výdavky za nákup PHL uplatňujú iným spôsobom.

Uplatňovať výdavky za nákup PHL pri firemnom aute môžete jedným z troch spôsobov:

 1. Uplatnenie 100 % výdavkov – dôležité je evidovať podrobnú knihu jázd, spotrebu auta podľa technického preukazu, počet najazdených kilometrov a doklady o nákupe PHL.
 2. Uplatnenie 100 % výdavkov pomocou GPS – knihu jázd eviduje satelitné GPS zariadenie.
 3. Uplatnenie 80 % paušálnych výdavkov – nemusíte evidovať knihu jázd, ale z dokladov za nákup PHL si môžete uplatniť iba 80 % a aspoň raz ročne by ste mali evidovať stav tachometra.

Výdavky za nákup PHL pri použití súkromného auta môžete uplatňovať jedným z dvoch spôsobov:

 1. Uplatnenie výdavkov do výšky náhrad za spotrebované PHL – je potrebné evidovať podrobnú knihu jázd s uplatnením základnej náhrady za každý prejdený kilometer a náhrady za spotrebované PHL.
 2. Uplatnenie 50 % paušálnych výdavkov – nemusíte evidovať knihu jázd, ale z dokladov za nákup PHL si môžete uplatniť iba polovicu a aspoň raz ročne by ste mali evidovať stav tachometra.

Čo z toho pre vás vyplýva?

Je to jednoduché. Ak si chcete pri vyúčtovaní cestovného príkazu uplatniť čo najviac z cestovných náhrad, nezabudnite si odložiť doklad o nákupe a zaevidovať pracovnú cestu aj do knihy jázd. Platí to rovnako pre firemné aj pre súkromné auto. Výhodou pre vás bude to, že si môžete uplatniť cestovné náhrady v daňových výdavkoch a znížite si tak základ dane z príjmov. Knihu jázd môžete taktiež vytvoriť v programe ALFA plus. Okrem údajov o vykonanej jazde program spočíta prejdené kilometre, stav tachometra, vypočíta spotrebu PHL a pri súkromnom aute aj náhrady za použitie auta.

Vzor knihy jázd

Vzor knihy jázd

Chcete sa o uplatňovaní výdavkov za nákup PHL dozvedieť viac? Prečítajte si tento článok.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty