Menu

HYPO 16.71

Top novinky verzie 16.71

>

Nové vzorové texty (od verzie 16.70)

V súlade s novelou vyhlášky 228/2018 sme k pomocným textom pridali aktualizovné vzorové texty pre Titulnú stranu, Úvod, Prílohy a Znaleckú doložku.
>

Prihlásenie do Hypokonferencie priamo v programe (od verzie 16.70)

Chcete sa odhlásiť alebo prihlásiť do Hypokonferencie? Teraz to môžete urobiť priamo v programe.
>

Vylepšené kreslenie modulovej osnovy

Do modulovej osnovy sme pridali možnosť vykreslenia osí a zmenu prvku na pravý klik. Zmeniť môžete rozmery stĺpov a ich výplň. Môžete sa rozhodnúť, či chcete zmeniť všetky stĺpy alebo len jeden. Navyše sa osnova vykreslí do stredu výkresu.
>

Automatické doplnenie miesta vypracovania v Závere posudku (od verzie 16.70)

V Závere posudku nájdete možnosť automatického doplnenia miesta vykonania posudku podobne ako je to s menom znalca. Po prvotnom zadaní sa miesto vykonania dopĺňa do každého ďalšieho posudku a samozrejme údaj je editovateľný.
>

Preberanie koeficientov polohovej diferenciácie v pozemkoch (od verzie 16.00)

Obľúbená funkcia Dotiahni pribudla aj do pozemkov.Táto funkcia Vám výrazne ušetríte prácu a čas, ak máte v posudku viac pozemkov. Spolu s popismi dotiahne samotné koeficienty ako aj ich hraničné hodnoty.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty (od verzie 16.00)

V Hypocade Vás tiež čaká veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru- začnite kresliť murivo alebo priečku, na klávesnici zadajte rozmer a potvrdte enter a prvok sa dokreslí na požadovanú veľkosť.

Ostatné novinky verzie 16.71

  • Opravený popisový formulár Úvod, do ktorého sa nedoťahoval správny text zo staršieho posudku
  • Opravené samovoľné menenie sa fontov v popisových formulároch
  • Opravili sme problém, keď sa nedal použiť starší posudok na vytvorenie nového a nefungoval Záver
  •  Opravený názov vyhlášky v časti Vyhlášky a usmernenia na 492/2004 
  • HypoCad- Opravené kreslenie tabuľky s jedným stĺpcom
  • Zmenená úvodná obrazovka s aktuálnymi číslami vyhlášok
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty