Menu

HYPO 5.05

Ostatné novinky verzie 5.05

  • Automatické prepočítavanie hodnôt pri stavbách a bytoch v záložke Kv a dokončenosť po zmene hodnoty v stĺpci Stav.
  • Vylepšené zadávanie nákladov a výnosov pri výpočte VŠH stavieb kombinovanou metódou a VŠH pozemkov výnosovou metódou.
  • Umožnený výstup formátovaných textov aj vo formáte HTML (zatiaľ v testovacej prevádzke). Ak nechcete používať formátované popisy, tak ich môžete vypnúť cez Nastavenie – Voľby – záložka Nastavenie a odškrtnite možnosť „Používaj formátované popisy“.
  • Opravené editovanie v tabuľkách (aktuálny riadok tabuľky zostáva na poslednej zadanej položke, uchovávanie hodnôt v tabuľke po prechode do inej záložky …).
  • Opravené scrollovanie v tabuľkách s použitím koliečka na myši.
  • V závere bola odstránená chyba súvisiaca s vypisovaním stavieb do záložky základné údaje.
  • Opravená možnosť zapisovania dlhých textov bez použitia tlačidla Enter, priamo do popisovacích formulárov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty