Menu

HYPO 5.08

Ostatné novinky verzie 5.08

 • Zlučovanie všetkých typov objektov (napr. rodinný dom a plot). Zlučovať môžete aj stavby hodnotené podľa rôznych katalógov. Zlučovať sa nedajú byty s iným typom stavieb a stavby s rôznym spoluvlastníckym podielom.
 • Priebežne zobrazovanie počtu stavieb v danej kategórií v hlavnom formulári v tzv. stromovej štruktúre.
 • Pridaný výpočet priemerného opotrebenia objektov (rodinné domy, chaty, garáže, drobné stavby, stavby, byty a iné stavby).
 • Doplnené otváranie položiek dvojklikom (hlavný formulár, Kcu, obce, porovnávacia metóda, pozemky, skupiny, zlúčené stavby, výber starého posudku, vecné bremena …).
 • Upravený vzorec na výpočet VŠH metódou polohovej diferenciácie vo výstupe, najskôr je TH a potom koeficient polohovej diferenciácie: VŠH = TH * Kpd.
 • Umožnený odchod z formulára na zadávanie výnosovej hodnoty stavieb a výnosovej metódy pozemkov bez zadania údajov.
 • Pri odchode z formulára na zadávanie stavieb (budovy a haly) už iba jedna hláška o nesúhlase obstavaného priestoru a podlaží.
 • Umožnené zadávanie čísel (hodnôt) do stĺpca „hodnota“ pri výpočte obstavaného priestoru a použití vzorca z databázy vzorcov.
 • Opravené zadávanie vecných bremien a pridanie výberu vecného bremena (právo a závada).
 • V závere opravený názov “Všetky stavby” na “Všetky pozemky” v tabuľke výber vhodnej metódy pre pozemky.
 • Vo výstupe upravený text úvodná časť (1.kapitola) na veľké písmena a znalecká doložka vystupuje pod číslom V.
 • V kombinovanej metóde: hodnota budúceho prevodu zmenená na likvidačnú hodnotu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty