Menu

MEMO 2.00

Ostatné novinky verzie 2.00

 • Prechod na EURO – duálne zobrazenie, ktoré sa Vám automaticky spustí po nainštalovaní novej verzie MEMO 2. Aktuálna hodnota konverzného kurzu. Duálne zobrazovanie výsledných súm vo výstupe vyúčtovania a na príjmovom pokladničnom doklade.
 • Nové náhrady za používanie motorových vozidiel platné od 1.6.2008.
 • Pre viaceré úkony v programe máte možnosť vytlačiť jedno spoločné vyúčtovanie a príjmový pokladničný doklad.
 • Zadávanie hodinovej tarifnej odmeny s možnosťou rozpísania vykonaných úkonov (miestne šetrenie, spracovanie dokumentácie…) po hodinách.
 • Nová výška náhrady hotových výdavkov až do 40 % z vyúčtovanej odmeny. Výšku percenta hotových výdavkov je možné v programe zmeniť.
 • Možnosť zadania zľavy z vypočítanej odmeny.
 • Pri pridávaní nového zadávateľa zapracovaná kontrola duplicity zadávateľa podľa mena, firmy a IČO.
 • Prehľadnejšie zadanie zvýšenia/zníženia tarifnej odmeny v samostatnom boxe.
 • Farebné odlíšenie položiek vyúčtovania pre lepšiu orientáciu v zadaných údajoch.
 • Viaceré úpravy výstupu vyúčtovania – zmena názvu výstupu, prispôsobenie veľkosti rámika Vec podľa množstva zadaných údajov…
 • Kontrola v nastaveniach na zadanie profesie, odboru a odvetvia, aby program pracoval správne podľa predvolených údajov.
 • Možnosť zadania úkonu bez nároku na znalečné (tlmočné), napr. pre prípad odstránenia chýb v posudku formou doplnenia…
 • V nastaveniach dopracovaná možnosť na zobrazovanie celkovej priebežnej sumy za odmenou, hotovými výdavkami a náhradou za stratu času vo výstupe vyúčtovania.
 • Pri výbere formy úhrady “hotovosť” vo vyúčtovaní automatické nastavenie všetkých súvisiach dátumov (dátum vyhotovenia, splatnosti a dodania služby) na rovnaký deň.
 • Aktualizovaný help v programe, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na klávesu F1.
 • Dopracovaná kópia kontaktov pri kópii zadávateľa.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty