Menu

MEMO 5.00

Ostatné novinky verzie 5.00

 • V programe nájdete nový a prehľadnejší formulár na vytvorenie nového znaleckého úkonu.
 • V novej verzii môžete vytlačiť knihu jázd.
 • Knihu jázd môžete exportovať do programu Excel a ďalej s ňou pracovať. 
 • Tlačiť a exportovať do programu Excel môžete Zoznam znaleckých úkonov. Tlač a export môžete vykonať aj po jednotlivých skupinách úkonov (nedokončené, nevyúčtované, nezaplatené a vysporiadané). 
 • Tlačiť a exportovať do Excelu môžete Zoznam zadávateľov.  
 • Pre platiteľov DPH sme v celom programe pridali informáciu Ceny sú bez DPH na všetky relevantné miesta(infopanel, vyúčtovanie).
 • K tlačidlu Jednoduché zobrazenie sme pridali nové tlačidlo Komplexné zobrazenie pre ľahšiu orientáciu v zozname znaleckých úkonov.
 • Umožnili sme automatické prenášanie textu zadaného v type úkonu do vyúčtovania hodinovou odmenou. 
 • Zľavu na znalecký úkon, ktorú poskytujete, môžete teraz zadávateľovi ukázať aj v percentách. Využite na to novú funkciu Zadanie jednorazovej zľavy v percentách.   
 • V adrese pre štátny orgán sme pridali viac riadkov, aby bolo možné zadať informácie ako odbor, sekcia, oddelenie a podobne. 
 • Modernejšia a užívateľsky príjemnejšia tabuľka Zadávatelia.
 • Modernejšie a užívateľsky príjemnejšie tabuľky Položky vyúčtovania a Cestovné výdavky.
 • Od 30.1. 2016 je povinné zadávanie čísla účtu v tvare IBAN. V programe MEMO nájdete túto možnosť už od februára 2014, kedy začalo prechodné obdobie. Program automaticky prepočíta IBAN na základe zadaného bankového účtu a naopak. Vo výstupe vyúčtovania je už po novom zobrazený údaj IBAN.
 • Opravili sme chybu pri zadávateľoch, keď sa pri zmene údajov v jednom úkone zmenili údaje vo všetkých úkonoch od daného zadávateľa.  
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty