Menu

HYPO 14.00

Top novinky verzie 14.00

>

Nový spôsob zadávania posudku.

Generačná zmena programu sa dotkla napríklad spôsobu zadávania nového posudku. Ten teraz vytvoríte pomocou štyroch prehľadných krokov.
>

Vylepšená tabuľka polohovej diferenciácie.

Tabuľka polohovej diferenciácie je užívateľsky príjemnejšia. Pridali sme do nej stĺpec, v ktorom môžete zadať zdôvodnenie výberu konkrétnej kategórie priamo ku každému faktoru.
>

Miera poškodenia rodinných domov.

Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodeného rodinného domu? V novej verzii už budete môcť určiť aj VŠH poškodeného rodinného domu.
>

Uloženie posudku a príloh na disk alebo iné miesto.

Tak ako môžete posudok spolu s prílohami napáliť na CD, budete môcť v novej verzii posudok spolu s prílohami uložiť na určené miesto (na disku alebo mimo) pomocou jedného tlačidla.
>

Jednoduchší prístup k popisom.

V novej verzii Vám ušetrí čas rýchlejší prístup k popisovým formulárom. Ikony pre hlavné popisy nájdete priamo v nástrojovej lište v hlavnom formulári.
>

Točité schodisko.

V module HYPOCAD už môžete nakresliť štvrťku, polovicu, tri štvrtiny alebo celé točité schodisko. Môžete ho skombinovať s priamym jednoramenným či dvojramenným schodiskom. Takýmto spôsobom môžete v HYPOCADE nakresliť rôzne druhy schodísk.
>

Vylepšenia kótovania.

Prácu Vám uľahčí aj vylepšené kótovanie. Kóty na seba automaticky nadväzujú, bez potreby znovu označiť spoločný bod.
>

Ukazovanie aktuálneho rozmeru nakresleného zriaďovacieho predmetu.

Ak sa Vám zdalo kreslenie zriaďovacích predmetov nepraktické, tak Vás iste poteší toto vylepšenie. Informatívny údaj o rozmeroch sa zobrazuje pri kreslení alebo upravovaní zriaďovacieho predmetu.

Ostatné novinky verzie 14.00

 • K funkcii Napáliť na CD sme pridali funkciu Uložiť na disk, ktorá uloží daný posudok spolu s prílohami ako jeden “balík” na zvolené miesto na disku.  
 • Generačná zmena programu sa dotkla napríklad spôsobu zadávania nového posudku. Ten teraz vytvoríte pomocou štyroch prehľadných krokov.
 • V novej verzii Vám ušetrí čas rýchlejší prístup k popisovým formulárom. Ikony pre hlavné popisy nájdete priamo v nástrojovej lište v hlavnom formulári. 
 • V novej verzii budete môcť určovať mieru poškodenia rodinných domov podobne ako je to pri stavbách a bytoch.   
 • Vylepšená tabuľka polohovej diferenciácie- ku kategórii 7 sme pridali link na www.upsvar.sk a do tabuľky sme pridali stĺpec zdôvodnenie, do ktorého môžete pridať vlastný popis k výberu kategórie.
 • Do základných údajov v Závere sme doplnili nebytové priestory.
 • Vzorec pre výpočet nákladov týkajúcich sa závady vo Vecnom bremene sme preniesli aj do výstupu.
 • Umožnili sme kopírovanie systémových textov do popisov pomocou pravého tlačidla myši alebo kombináciou kláves Ctrl+C.  
 • K základným údajom o Rodinných domoch sme pridali nové položky: číslo súpisné a počet obytných miestností. 
 • HYPOCAD: Chýbala Vám možnosť kreslenia točitého schodiska? V novej verzii môžete kresliť už aj točité schodisko.  
 • HYPOCAD: Pridali sme ďalšie vzorové pôdorysy bytov: B70 radový, T06B (KE) radový a bodový, T06B (NA) radový, P1.15 bodový, BA-BC radový.  
 • HYPOCAD: Nové rozdelenie pôdorysov bytov do dvoch záložiek: bodové a radové.  
 • HYPOCAD: ukazovanie aktuálneho nakresleného rozmeru zriaďovacích predmetov.
 • V tabuľke polohovej diferenciácie sme uľahčili pohyb.  
 • Aktualizovaná databáza obcí v SR.  
 • Z programu sme odstránili odosielanie posudku emailom.
 • Pridali sme novú ikonu Rozdelenie do skupín pre ľahšie vyhľadanie tejto funkcie v programe a zvýraznili sme jej umiestnenie v stromovej štruktúre.   
 • Rozdelenie do skupín: upravili sme poradie doposiaľ nezatriedených stavieb tak, aby bolo totožné s poradím stavieb v stromovej štruktúre.  
 • Do horného menu sme pridali ikony Nájom stavieb a Nájom pozemkov.
 • Vo výstupe vo Vonkajších úpravách sme zmenili nadpis Rozpočtový ukazovateľ na Zatriedenie stavby a odstránili nadbytočné medzery medzi nadpismi. 
 • Vo výstupe v stavbách sme presunuli Zatriedenie stavby (kódy KS a JKSO) z odseku Rozpočtový ukazovateľ pred tabuľku Obstavaný priestor stavby a odstránili nadbytočné medzery medzi nadpismi.   
 • V celom výstupe sme odstránili nadbytočné medzery medzi odsekmi a nadpismi.  
 • Porovnávacia metóda: stĺpec upravená cena sme pridali aj do infopanela.  
 • Porovnávacia metóda: vo výstupe sa teraz zobrazujú vzorce a výpočty porovnateľnej a priemernej porovnateľnej hodnoty.
 • V novej verzii sú zaktualizované prednastavené údaje kcú, ECB a úroková miera.  
 • V Nastaveniach programu sme znemožnili upravovať cestu k archívu posudkov. Táto sa dá teraz upravovať len v Archivácii cez funkciu Zálohuj, aby sa predišlo zbytočnému prestavovaniu cesty k archívu. 
 • Prednastavený štýl písma v popisových formulároch (pri zapnutých aj vypnutých formulároch) sme upravili tak, aby bol totožný so štýlom písma, ktorý si používateľ nastaví v Nastaveniach programu. 
 • Upravili sme výstup pre vonkajšie úpravy- údaje JKSO a KS sme presunuli z časti Rozpočtový ukazovateľ do novej časti Zatriedenie stavby  
 • Vo výstupe pre studne sme pridali údaje: typ studne a rozpočtový ukazovateľ na základe hĺbky studne. 
 • Pridali sme mäkkú kontrolu na zadávanie koeficientov pozemkov.
 • Do formuláru Stavby sme pridali informáciu o základnej životnosti stavieb.
 • Zjednodušili sme formulár Otvor.
 • Vo formulároch výber položky pri koeficientoch pozemkov sme upravili šírku stĺpcov pre lepšie zobrazenie informácií.
 • Vo výstupe sme v tabuľke pozemok upravili šírku stĺpca tak, aby sa text zastavané plochy a nádvoria zmestil do jedného riadku.       
 • HYPOCAD: V novej verzii Vám uľahčí prácu aj vylepšené kótovanie- kóty na seba automaticky nadväzujú bez potreby znovu označiť spoločný bod. 
 • HYPOCAD: šrafovanie obdĺžnika.
 • Opravili sme chyby v kombinovanej metóde.
 • Popisový formulár Text prvej kapitoly v Úvode posudku sme opravili tak, aby aj pri zapnutých formátovaných popisoch držal zvolený štýl písma. 
 • Zo záveru vo výstupe sme odstránili časť Výber vhodnej metódy, ktorá sa nachádzala v starších posudkoch a prenášala sa pri použití staršieho posudku.   
 • Opravili sme chybu vo verzii poľnohospodár, keď sa vo výstupe nezobrazoval Popis VŠH.  
 • Opravili sme nezobrazovanie Popisu Nájmu výpočtom, keď boli vypnuté formátované popisy. 
 • V popisovom formulári Úvod posudku sme umožnili zmenu štýlu písma. 
 • Opravili sme chybu vo Formulári Otvor, keď ostával bezdôvodne vysvietený jeden posudok a nebol to posledný otvorený.
 • Odstránili sme dve chybové hlásenia, ktoré sa objavovali pri výbere staršieho posudku na vytvorenie nového.  
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty