Menu

MEMO 5.01

Ostatné novinky verzie 5.01

  • V tlači vyúčtovania program správne dopĺňa rozdielnu fakturačnú a poštovú adresu.
  • Záverečný text v tlači vyúčtovania sa dopĺňa na správne miesto.
  • Formulár znalecký denník ostáva v rovnakej veľkosti aj po viacnásobnom otvorení.
  • Po použití funkcie Naplň z fakturačnej adresy program správne zobrazuje poštovú adresu štátneho orgánu vo vyúčtovaní ako aj v databáze zadávateľov.  
  • Pri zmene zadávateľa na štátny orgán sa údaj z riadku firma nestratí, ale zobrazí sa ako tretí riadok v adrese štátneho orgánu.        
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty