Menu

HYPO 14.01

Top novinky verzie 14.01

>

Nový spôsob zadávania posudku.

Generačná zmena programu sa dotkla napríklad spôsobu zadávania nového posudku. Ten teraz vytvoríte pomocou štyroch prehľadných krokov.
>

Vylepšená tabuľka polohovej diferenciácie.

Tabuľka polohovej diferenciácie je užívateľsky príjemnejšia. Pridali sme do nej stĺpec, v ktorom môžete zadať zdôvodnenie výberu konkrétnej kategórie priamo ku každému faktoru.
>

Miera poškodenia rodinných domov.

Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodeného rodinného domu? V novej verzii už budete môcť určiť aj VŠH poškodeného rodinného domu.
>

Uloženie posudku a príloh na disk alebo iné miesto.

Tak ako môžete posudok spolu s prílohami napáliť na CD, budete môcť v novej verzii posudok spolu s prílohami uložiť na určené miesto (na disku alebo mimo) pomocou jedného tlačidla.
>

Jednoduchší prístup k popisom.

V novej verzii Vám ušetrí čas rýchlejší prístup k popisovým formulárom. Ikony pre hlavné popisy nájdete priamo v nástrojovej lište v hlavnom formulári.
>

Točité schodisko.

V module HYPOCAD už môžete nakresliť štvrťku, polovicu, tri štvrtiny alebo celé točité schodisko. Môžete ho skombinovať s priamym jednoramenným či dvojramenným schodiskom. Takýmto spôsobom môžete v HYPOCADE nakresliť rôzne druhy schodísk.
>

Vylepšenia kótovania.

Prácu Vám uľahčí aj vylepšené kótovanie. Kóty na seba automaticky nadväzujú, bez potreby znovu označiť spoločný bod.
>

Ukazovanie aktuálneho rozmeru nakresleného zriaďovacieho predmetu.

Ak sa Vám zdalo kreslenie zriaďovacích predmetov nepraktické, tak Vás iste poteší toto vylepšenie. Informatívny údaj o rozmeroch sa zobrazuje pri kreslení alebo upravovaní zriaďovacieho predmetu.

Ostatné novinky verzie 14.01

  • Vo väčšine formulárov v programe sme doplnili pohyb pomocou klávesy Tab. Postupne túto funkčnosť doplníme do celého programu.  
  • Do vyhlášok a usmernení sme doplnili aktuálne znenia zákonov.
  • Aktualizovali sme príručku k programu, ktorá sa nachádza na inštalačnom CD. 
  • Do zoznamu katastrálnych území sme doplnili chýbajúce mestské časti Bratislavy a Košíc.
  • Opravili sme chybu v tvorbe RU, keď pri zadaní bodu 44 vstavané skrine program tento bod nezahrnul do výpočtu a namiesto toho pridal určité percento nedokončenosti.   
  • závere sme opravili výber vhodnej metódy tak, aby zvolená metóda ostala označená a preniesla sa aj do výstupu.  
  • Inštalácia programu si automaticky vyhľadá pôvodné umiestnenie staršej verzie bez potreby ručne zadávať miesto inštalácie. 
  • Opravili sme chýbajúce dvojbodky za tučným písmom vo výstupe.
  • V úvode sme opravili tučné písmo pred dvojbodkou.
  • Vo formulári Základné údaje sme doplnili chýbajúce tlačítka OK a Zruš, ktoré sa nezobrazovali pri možnosti zobrazenia veľkých formulárov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty