Menu

MEMO 9.00

Top novinky verzie 9.00

>

Nová tlačová zostava Evidencia nezaplatených pohľadávok

Radi by ste si skontrolovali všetky nezaplatené pohľadávky nielen z tohto roka, ale aj z minulých období? Do programu sme doplnili novú tlačovú zostavu Evidencia nezaplatených pohľadávok. Nájdete v nej zoznam všetkých neuhradených resp. čiastočne uhradených znaleckých úkonov za vami zvolené obdobie, prípadne za všetky roky.

>

Nová tlačová zostava Sumár platieb za rok

Potrebujete zoznam prijatých platieb v danom roku ako podklad do účtovníctva? Pripravili sme novú tlačovú zostavu Sumár platieb za rok, v ktorej uvidíte všetky prijaté platby za znalecké úkony v danom roku. Kritériom zaradenia do jednotlivých rokov nebude dátum vytvorenia prípadu, ale bude dátum vyplatenie sumy za znalecky úkon resp. pripísanie finančných prostriedkov na účet.

>

Sumár vyúčtovania priamo pri zadávaní položiek vyúčtovania

Chcete si pri zadávaní položiek vyúčtovania skontrolovať celkovú sumu vyúčtovania? Častokrát ste výslednú celkovú účtovanú sumu videli až po uložení položiek. Doplnili sme preto do formulára Vyúčtovania bočný informatívny panel, na ktorom si môžete skontrolovať účtovanú odmenu už počas zadávania položiek.

>
  • V programe MEMO sme premenovali ikonku Uzavri úkon na Prehľad platieb.
  • V prípade, ak ste v programe MEMO upravovali údaje znaleckého úkonu, po potvrdení cez OK program skočil na iný riadok. V novej verzii už program ostane stáť na správnom riadku.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty