Menu

HYPO 20.00

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 20.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry.

Top novinky verzie 20.00

>

Nové rozpočtové ukazovatele (Body naviac) zaktualizované pre rok 2022

Vzhľadom k pohybu cien na trhu stavebných materiálov sme zaktualizovali ceny nových rozpočtových ukazovateľov (Body naviac) pre rok 2022. Nové RU sú naviazané na rok hodnotenia nehnuteľnosti. Takže pri ohodnocovaní pre rok 2021 vám HYPO bude ponúkať ceny z roku 2021 a pre rok 2022 budú ceny RU v Bodoch naviac platné pre rok 2022.

>

Nájom pozemkov porovnaním - Dotiahni

V prípade, ak potrebujete v HYPO počítať nájom pozemkov porovnaním, často potrebujete skopírovať nájomné zmluvy z jednej skupiny do druhej. Do nájmu pozemkov porovnaním sme preto doplnili funkciu Dotiahni, ktorá prenesie už zadané nájomné zmluvy z jedného pozemku do iného. Ušetríte tým čas a vyhnete sa ručnému zadávaniu nájomných zmlúv.

>

Všeobecná hodnota celkom / MJ stavieb

Do Záveru (informatívny panel v spodnej časti formulára) sme doplnili nový údaj – VŠH celkom / mj stavieb. Tento údaj udáva súčet VŠH stavieb a pozemkov prepočítaný na súčet zastavaných plôch všetkých podlaží hlavných stavieb. Pomocou tohto údaju si môžete porovnať vypočítanú VŠH (stavby a pozemku) s cenami tak, ako ich uvádzajú realitné portály.

Ostatné novinky verzie 20.00

 • 20.00.002 – Opravená chyba v chatách, garážach a drobných stavbách. Ak ste zadávali viac Bodov naviac, pri opätovnom vstupe do už nahodených Bodov naviac sa prepisovali sumy za MJ.
 • Pri stavbách a drobných stavbách sme doplnili možnosť označiť takýto objekt ako Vstavbu. Uvedenú skutočnosť stačí vyznačiť v novom zaškrtávacom poli. Stavba, resp. drobná stavba označená príznakom Vstavba nebude pri zlúčených stavbách pripočítaná do celkovej plochy a taktiež ani do zastavanej plochy. Rovnako v Závere v informatívnom paneli (VŠH/mj) nebude počítaná do ZP.
 • Pri použití Kontaktného zatepľovacieho systému (Tvorba RU – Body naviac) je možné pri zvolení zatriedenia – Závislé na ZP zadať aj výpočet plochy, na ktorú bol použitý zatepľovací systém. Do poľa Súčasný RU [€/MJ] je možné okrem ceny/mj zadať aj vzorec na výpočet plochy. Napr. pri zateplení plochy 100 m2 zatepľovacím systémom zadajte do uvedeného poľa 37 *100, t.j. jednotková cena *plocha.
 • Upravené drobné gramatické chyby: „ záhradkarské“ -> „záhradkárske“, fotovoltaika -> fotovoltika.
 • Pri používaní väčšieho formátu formulárov (Nastavenia) sme upravili veľkosť písma v číselníku Body naviac (Tvorba RU),  taktiež ľavý strom v hlavnom formulári HYPO má väčšie písmo. Rovnako sme zväčšili písmo aj vo výberových políčkach (Kategória, Bod, Položka) vo vonkajších úpravách.
 • Pri používaní väčšieho formátu formulárov (Nastavenia) sa Vám nesprávne zobrazoval formulár Nájom stavieb porovnaním.
 • MEMO: Nová tlačová zostava Evidencia nezaplatených pohľadávok.Radi by ste si skontrolovali všetky nezaplatené pohľadávky nielen z tohto roka, ale aj z minulých období? Do programu sme doplnili novú tlačovú zostavu Evidencia nezaplatených pohľadávok. Nájdete v nej zoznam všetkých neuhradených resp. čiastočne uhradených znaleckých úkonov za vami zvolené obdobie, prípadne za všetky roky.
 •  MEMO: Nová tlačová zostava Sumár platieb za rok. Potrebujete zoznam prijatých platieb v danom roku ako podklad do účtovníctva? Pripravili sme novú tlačovú zostavu Sumár platieb za rok, v ktorej uvidíte všetky prijaté platby za znalecké úkony v danom roku. Kritériom zaradenia do jednotlivých rokov nebude dátum vytvorenia prípadu, ale bude dátum vyplatenie sumy za znalecky úkon resp. pripísanie finančných prostriedkov na účet
 • MEMO: Sumár vyúčtovania priamo pri zadávaní položiek vyúčtovania.Chcete si pri zadávaní položiek vyúčtovania skontrolovať celkovú sumu vyúčtovania? Častokrát ste výslednú celkovú účtovanú sumu videli až po uložení položiek. Doplnili sme preto do formulára Vyúčtovania bočný informatívny panel, na ktorom si môžete skontrolovať účtovanú odmenu už počas zadávania položiek.
 • MEMO: V programe MEMO sme premenovali ikonku Uzavri úkon na Prehľad platieb.
 • MEMO: V prípade, ak ste v programe MEMO upravovali údaje znaleckého úkonu, po potvrdení cez OK program skočil na iný riadok. V novej verzii už program ostane stáť na správnom riadku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty