Menu

Nová verzia ALFA 20.30 a ALFA plus 5.30

Vážení používatelia,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o novej verzii programov ALFA 20.30 a ALFA plus 5.30.

ALFA verzia 20.30 obsahuje:

 • Aktualizované Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie Daňového priznania k dani z príjmov FO. Oznámenie je potrebné podať na daňový úrad vtedy, ak potrebujete daňové priznanie odovzdať po 31. 3. 2014.
 • Odstránené tlačivo Hlásenie platieb fyzickým osobám a to z dôvodu, že od 01.01.2014 bola zrušená oznamovacia povinnosť o platbách v hotovosti.
 • Nové tlačivo štandardného prevodného príkazu s údajmi IBAN a BIC.
 • Aktualizované tlačivo príkazu na úhradu pre VÚB banku.
 • Správne nastavenie oddielu kontrolného výkazu DPH – “Nevstupuje” v prípade, ak vystavíte vyúčtovaciu faktúru vo výške 100% vyfakturovaného preddavku.
 • Zotriedenie záznamov v evidencii DPH podľa oddielu kontrolného výkazu DPH.
 • Opravenú chybu vo formulári DPFO typ B, keď bol na prvej strane nesprávne uvedený kód tlačiva. Daňové priznanie sa však vytlačilo správne.
 • Opravenú chybu, keď za určitých podmienok nesprávne vytlačilo diakritiku.
 • Upravený počet znakov pre číslo daňového dokladu v evidencii záväzkov.

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 20.30 si nainštalujete priamo cez program ALFA, v menu Alfa – Over/Stiahni verziu z internetu, alebo si ju môžete stiahnuť z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, obnovte si ho objednaním cez formulár alebo najrýchlejšie cez Zónu pre klienta.
   

Aktualizovať

ALFA plus verzia 5.30 obsahuje:

 • Nové tlačivo štandardného prevodného príkazu s údajmi IBAN a BIC.
 • Aktualizovanú výšku minimálnej mzdy na rok 2014, ktorá sa používa na posúdenie nároku na daňový bonus.
 • Správne nastavenie oddielu kontrolného výkazu DPH – “Nevstupuje” v prípade, ak prijmete alebo vystavíte vyúčtovaciu faktúru vo výške 100% vyfakturovaného preddavku.
 • Kontrolu na vyplnenie bunky Poradové číslo pôvodného dokladu v evidencii DPH. Tento údaj je potrebný pre správne vyplnenie kontrolného výkazu a to vtedy, ak prijmete alebo vystavíte dobropis.
 • Aktualizované Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie Daňového priznania k dani z príjmov FO.
 • Odstránené tlačivo Hlásenie platieb fyzickým osobám a to z dôvodu, že od 01.01.2014 bola zrušená oznamovacia povinnosť o platbách v hotovosti..

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 5.30 si nainštalujete priamo cez program ALFA plus, v menu Alfa plus – Over/Stiahni verziu z internetu, alebo si ju môžete stiahnuť z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, obnovte si ho objednaním cez formulár alebo najrýchlejšie cez Zónu pre klienta.
   

Aktualizovať

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty