Menu

ALFA plus 5.30.00

Top novinky verzie 5.30.00

>

Kontrolný výkaz DPH (od verzie 5.10)

Vytvorte si v programe kontrolný výkaz DPH. Výkaz môžete exportovať do XML súboru alebo vytlačiť a skontrolovať. Elektronicky ho podáte na internetovej stránke Finančnej správy SR alebo cez aplikáciu eDane.

>

DPFO A a B (od verzie 5.20)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a B platné pre rok 2013. Daňové priznanie máte možnosť exportovať a podať elektronicky.

Ostatné novinky verzie 5.30.00

  • Bolo dopracované tlačivo štandardného prevodného príkazu s údajmi IBAN a BIC. 
  • Ak prijmete alebo vystavíte faktúru vo výške 100 % vyfakturovaného preddavku, zápisu v evidencii DPH správne nastavíme oddiel kontrolného výkazu DPH – Nevstupuje.
  • Aby boli prijaté alebo vystavené dobropisy správne zaevidované v kontrolnom výkaze DPH, doplnili sme do programu kontrolu na vyplnenie bunky Poradové číslo pôvodného dokladu.
  • Ak potrebujete daňové priznanie fyzických osôb odovzdať po 31.03.2014, v programe nájdete Oznámenie o predĺžení lehoty na jeho podanie.
  • V programe bolo odstránené Hlásenie platieb fyzickým osobám z dôvodu, že od 01.01.2014 bola zrušená oznamovacia povinnosť o platbách v hotovosti.
  • V programe bola aktualizovaná výška minimálnej mzdy na rok 2014, ktorá sa používa na posúdenie nároku na daňový bonus.
  • Bola opravená chyba v DPFO, keď za určitých podmienok nesprávne vytlačilo diakritiku.
  • V programe bola opravená chyba, ktorá spôsobovala spomalenie práce pri prepínaní sa medzi skladovou príjemkou a výdajkou.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty