Menu

Nová verzia programu CENKROS plus 18.00 je k dispozícii.

Nová verzia programu CENKROS plus 18.00

Pozrite si videonovinky k novej verzii programu a databázam.

Ešte lepší import dát z Excelu

Je pre Vás časovo náročné importovať rozpočet z Excelu? Teraz ušetríte desiatky minút pri každom importe.

Už nemusíte rozmýšľať, ako správne nadefinovať rozpočet pre import! Program sám rozpozná formát rozpočtu a nadefinuje všetky potrebné údaje pre správny import do programu. Celý import je teraz maximálne zjednodušený. Oveľa ľahšie a rýchlejšie tak naimportujete nielen rozpočty z iných programov, ale aj tlačové zostavy vyexportované priamo z programu CENKROS plus. Stačí pár klikov a dáta budú správne naimportované!

Vlastné poznámky k položkám

Potrebujete si k položkám v rozpočte pridať vlastné poznámky?

Využite možnosť zapísať si k položke poznámku (napr. číslo výkresu, etapa realizovania položky atď.), ktorá sa zobrazí v samostatnom stĺpci Užívateľské zaradenie.

Pomocou tohto stĺpca si môžete vytvárať prehľady a filtrovať konkrétne položky. Tento údaj si budete môcť aj vytlačiť a exportovať do Excelu.

Nové možnosti importu

Teraz môžete lepšie definovať údaje v rámci importu zadania z Excelu do programu.

V novej verzii sme zjednodušili definovanie úrovní  pre import, pridali sme možnosť nadefinovať aj nové stĺpce (celková hmotnosť, celková suť položky, poznámka k súboru cien, cenová sústava) a jednoduchšie si skontrolujete, ktoré položky sa pre import neoznačili. Usporiadali sme možnosti výberu funkcií z plávajúceho menu tak, aby ste sa pri výbere mohli lepšie orientovať.

Sledujte náklady na stavbu v čase

Pre kontrolu vývoja nákladov na stavbu v čase sme do programu zapracovali podporu vyhodnocovania plánovaných a skutočných nákladov v rámci jednotlivých etáp výstavby (splátok výrobnej faktúry). Môžete tak zistiť predpokladané ušetrené alebo prekročené náklady na stavbu.

Ďalšie novinky a vylepšenia

  • Do Excelu Komplet 2012 sme doplnili aj možnosť exportovať údaje o hmotnosti, suti a DPH,
  • tlač zoznamu figúr – do zoznamu sme pridali aj informáciu, v ktorých položkách je figúra použitá,
  • Vo Výkaze výmer sme uľahčili prístup k funkcii Iný výkaz,
  • Umožnili sme obnovovať z koša aj označené objekty a stavby.

Ako môžete získať novú verziu CENKROS plus?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnite z našej webovej stránky.

  • Ak nemáte platný Balík podpory, v decembri 2014 sme vám zaslali predfaktúru na jeho obnovenie. Úhradu predfaktúry vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.

  • Nedostali ste predfakúru alebo potrebujete poradiť? Napíšte nám alebo zavolajte na 041/707 10 31.

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty