Menu

Nová verzia programu OLYMP 15.20

Vážený používatelia programu OLYMP,

informujeme vás, že od dnešného dňa nájdete na našej stránke novú verziu 15.20.

Čo je nové vo verzii?

Nové / aktualizované tlačivá:

 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014 v tlačenej aj elektronickej podobe,
 • Štatistické výkazy:
  • Štvrťročný výkaz o práci 2-04 za rok 2015,
  • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01) za rovrak 2014,
  • podklady k ročnému výkazu o úplných nákladoch práce (1-01).
 • nový Zoznam pracovníkov s odpočítateľnou položkou na ZP (Dokumenty-Mzdy-Výplaty a zálohy – Zoznam pracovníkov s odpočítateľnou položkou na ZP),
 • nové tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.

Ďalšie novinky pripravovanej verzie:

 • evidencia poberania dávok počas MD, RD u zamestnanca,
  • viac informácií nájdete v prílohe,
   • pripravujeme pre Vás aj novú pomocnú tabuľku, ktorá bude obsahovať informácie, kedy je potrebné pri evidovanej MD/RD zároveň zaevidovať aj poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú v tejto súvislosti oznamovacie povinnosti voči SP a ZP,
   • pomocnú tabuľku pod názvom Evidencia a poberanie dávok počas MD a RD nájdete v priebehu budúceho týždňa na našej www stránke v časti Pomôcky.
 • z dôvodu novely Zákonníka práce je možné v Pracovných pomeroch pri Type zamestnanca – odborný označiť 8-týždňový nárok na dovolenku,
 • pribudla možnosť zadania nepeňažného príjmu navýšeného o odvody a daň zamestnanca na zložkách mzdy:
  • 521 – nepeňažný príspevok zo SF,
  • 630 – fiktívny príjem.
 • Pracovných pomeroch bol z dôvodu novely Zákonníka práce pridaný nový výpovedný dôvod §59 ods. 5 Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa §58 ods.7:
  • v prípade porušenia podmienok, že dočasné pridelenie je možné dohodnúť najviac na 24 mesiacov alebo dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi je možné predĺžiť najviac štyrikrát v priebehu 24 mesiacov.
 • informatívne tlačivo slúžiace na kontrolu k zasielaniu elektronických výkazov na ZP:
  • na Tlačovom formulári – Nastavenia dokumentu pri originálnom výkaze pribudla možnosť označenia Tlačiť  všetkých zamestnancov. Po označení voľby sa k originálnemu výkazu, ktorý obsahuje údaje maximálne 2 zamestnancov, zobrazí aj ďalšia strana obsahujúca údaje všetkých  zamestnancov prihlásených v danej poisťovni,
  • pôvodné informatívne tlačivo mesačných výkazov do zdravotných poisťovní boli zrušené.
 • označovanie a filtrovanie v evidenciách programu Zamestnancov s odpoč. položkou na ZP,
 • aktualizovaná Mzdová kalkulačka s možnosťou uplatnenia odpočítateľnej položky.

Zoznam všetkých noviniek nájdete na našej internetovej stránke v časti Ostatné novinky verzie.

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou dňa 23.02.2014 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej webovej stránky alebo priamo z programu OLYMP cez menu OLYMP – Over/Stiahni verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou dňa 23.02.2014 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty