Menu

Nové verzie programov HYPO 12.50 a MEMO 4.10

Vážení používatelia,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o nových verziách programov, ktoré sme pre vás pripravili.

Nová verzia programu HYPO 12.50

Čo je nové vo verzii 12.50

 • Pre jednotnosť zadávania a výstupu sme upravili výpočet nájmu za stavby a pozemky tak, aby bol v súlade s porovnávacou metódou.
 • novej archivácii nájdete funkcie, ktoré Vám uľahčia prácu. Tabuľka drží dĺžku zadaných stĺpcov, na vyhľadávanie môžete použiť rýchle filtre alebo funkciu Ctrl+F, označovanie je možné klávesou Shift a kliknutím myši atď.
 • Zvykli ste si automaticky generovať technický popis pre rodinné domy z bodov tvorby rozpočtového ukazovateľa? Teraz túto obľúbenú funkciu nájdete aj v chatách, garážach a drobných stavbách.
 • Trápi Vás nadmerná veľkosť vašich posudkov? V novej verzii program pri vypínaní kontroluje veľkosť aktuálne otvoreného posudku. Pri posudkoch väčších ako 5MB sa pokúsi jeho veľkosť zmenšiť.
 • Chýbala Vám možnosť automatickej tvorby popisu objektu po podlažiach? V novej verzii si môžete vybrať popis pre celý objekt alebo popis po jednotlivých podlažiach.
 • Páči sa vám zadávanie porovnávacej metódy pre stavby? Zosúladili sme zadávanie pre pozemky so stavbami. Už aj pri pozemkoch nájdete vylepšené zadávanie faktorov porovnávania a nový výstup.
 • Hľadáte starý posudok? Pri vytváraní nového posudku a otváraní existujúcich posudkov je možné priamo zadať rok, v ktorom chcete posudky vyhľadať.

 

Zoznam všetkých noviniek, vylepšení a odstránených nedostatkov nájdete na našej internetovej stránky.

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 12.50 si môžete stiahnuť z internetovej stránky.
 • Automatická aktualizácia vám ponúkne stiahnutie novej verzie pri spúšťaní programu HYPO.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, verziu 12.50 môžete získať po uhradení preddavkovej faktúry, ktorú sme zaslali všetkým používateľom programu HYPO poštou dňa 30.6.2014.
 • Ak predfaktúru nemáte, kontaktujte nás na čísle 041/707 10 12 alebo e-mailom na hypo@kros.sk.

Stiahnuť

 

Nová verzia programu MEMO 4.10

Novinky vo verzii 4.10:

 • Zadanie IBAN a SWIFT v bankových účtoch podľa nových európskych predpisov.
 • Vo vytvorenom číselníku bánk môžete sami pridávať nové banky alebo meniť názvy existujúcich. Správa zoznamu bánk je výlučne na používateľovi.
 • Zjednodušili sme formuláre Nastavenia a Zadávatelia pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť údajov v týchto formulároch.
 • Zdalo sa Vám zadávanie poštovej a fakturačnej adresy duplicitné? Poštovú adresu si teraz môžete cez tlačidlo skopírovať z fakturačnej a upraviť iba údaje, ktoré sú rozdielne pre poštovú a fakturačnú adresu.
 • Doplnili sme databázu úvodných a záverečných textov do vyúčtovania, kde si môžete uložiť texty, ktoré chcete zobraziť na vyúčtovaní.
 • infopaneli v hlavnom formulári nájdete údaje o celkových odmenách a výdavkoch za všetky úkony spolu.
 • Vytvorili sme číselník účtov pre znalca aj zadávateľa úkonu, do ktorého môžete pridať viac účtov. Vo vyúčtovaní jednoducho vyberiete ten, ktorý chcete použiť.
 • Zoznam všetkých noviniek a vylepšení nájdete na našej internetovej stránke.

Ako získate novú verziu?

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty