Menu

Októbrové novinky

Aj v októbri sme zostali verní tradícii a prinášame novinky z vašich námetov:  dodacie listy v angličtine a nemčine, zľavu na partnera, export dokladov do Excelu s úhradami, číslovanie položiek dokladov a vylepšenie tlače dokladov.

Dodacie listy v angličtine a nemčine

V dnešnej dobe je bežné dodávať produkty aj do zahraničia. Vtedy sa hodí, ak je možné k zásielke priložiť alebo poslať e-mailom dodací list v angličtine alebo nemčine. Presne na tento účel slúžia nové voľby, ktoré nájdete pod tlačidlom Viac.

V anglickom a nemeckom jazyku sa vytvorí PDF dodacieho listu s cenami.

Zľava na partnera – odberateľa

Veľa z vás má špeciálnych odberateľov, ktorým poskytujete rôzne výhody. Jednou z nich je zľava na vaše tovary a služby. Aby ste nemuseli na uplatnenie tejto zľavy stále myslieť, dopracovali sme možnosť zadať percentuálnu výšku zľavy pre každého partnera.

Po výbere partnera/odberateľa s takto nastavenou zľavou na doklad, sa táto zľava automaticky doplní ako Zľava za doklad.

Export dokladov do Excelu s úhradami

V praxi často potrebujete, pre účely ďalšieho spracovania, dostať do Excelu so zoznamom faktúr aj ich úhrady. Vylepšili sme súčasnú funkciu Zoznam do Excelu, ktorá exportuje zoznam zobrazených dokladov

a pridali sme do XLS súboru stĺpce Zoznam úhrad, Dátumy úhrad a Spôsoby úhrad. Ak je na danom doklade viac úhrad, tak jednotlivé údaje sú oddelené zvislou čiarou “|”.

Číslovanie položiek dokladov

Viacerým z vás chýbalo na dokladoch číslovanie položiek dokladov – doplnili sme ho 🙂 

Vylepšenie tlače dokladov

Pri tlači dokladov sa často stávalo, že napr. faktúru vytlačilo na dve strany, pričom na druhej strane bola iba pečiatka a podpis. Ohli sme nástroj, ktorý zabezpečuje tlač dokumentov a veríme, že sme výskyt tohto javu minimalizovali. Ak už sa doklad naozaj nezmestí na jednu stranu, tak sa na druhú stranu vytlačí aj rozpis sumy a číslo dokladu.

Nový systémový oznam

Vystavovanie faktúr môže byť niekedy nuda. Aby sme vám ho trochu spríjemnili, zmenili sme systémový oznam. Ako sa vám páči?

Vrelá vďaka za vaše námety. Ak vám v iKROSE ešte niečo chýba alebo niečo nefunguje podľa vašich predstáv, dajte nám o tom vedieť v komentári pod článkom alebo e-mailom na info@ikros.sk.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty