Menu

OMEGA 18.61.00

Top novinky verzie 18.61.00

>

Nová služba e-shop INTEO (od verzie 18.51)

Vytvorte si nový internetový obchod alebo prepojte s Omegou Váš existujúci
svoje produkty môžete jednoducho odosielať do e-shopu s aktualizáciou skladovej zásoby,
došlé objednávky z eshopu stiahnete jedným klikom do programu a vytvoríte faktúru s výdajkou.
faktúry vystavené v eshope stiahnete do fakturácie a pomocou hromadného generovania pohybov z nich vytvoríte príjemky/výdajky.

Ostatné novinky verzie 18.61.00

  • Do odoslaných faktúr vo fakturácii sme pridali novú možnosť hromadného generovania skladových pohybov z označených faktúr. Stačí označiť faktúry a program k nim automaticky, hromadne vytvorí príjemky a výdajky. Hromadnú tvorbu pohybov využijete hlavne v prípadoch, ak nemáte nastavené automatické generovanie výdajok/príjemok, prípadne sa faktúry importujú napr. z txt súboru, e-shopu a podobne.
  • Faktúry z ehopu uz nemusíte do Omegy nahadzovať ručne. Jedným klikom ich stiahnete z eshopu v časti Fakturácia/Odoslané faktúry.
  • Pre tlač editovateľných zostáv môžete od verzie 18.60 používať aj office 2016.
  • V bočnom paneli, v časti Skladové karty sme upravili zobrazovanie údajov o skladových kartách podľa prístupových práv. Upravené bolo zobrazovanie pohybov na sklade a došlých objednávok, ktoré sa momentálne zobrazili aj pokiaľ užívateľ nemal na tieto doklady povolený prístup.
  • Pri rezignovaní odoslanej objednávky program menil stav vybavenosti už vybavenej položky inej objednávky. Tento nedostatok sme z programu odstránili.
  • Po inštalácii verzie 18.60 sa nesprávne zaregistrovala systémová knižnica. Následkom toho bola napríklad chyba pri vstupe do evidencie účtovných dokladov. Tento nedostatok bol odstránený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty