Menu

OLYMP 13.52

Novinky verzie 13.52

  • Nový hromadný príkaz na úhradu pre Slovenskú sporiteľňu. Pre posielanie platieb v rámci SEPA je možné v programe vyplniť IBAN, SWIFT (BIC) a referenciu platiteľa. Nakoľko na nový formát prevodných príkazov prešla len Slovenská sporiteľňa, odporúčame v bankových účtoch, zrážkach a prevodných príkazoch ponechať vyplnené aj číslo účtu a kód banky. POZOR: Ak už máte vygenerované prevodné príkazy a v bankových účtoch zmeníte bankové spojenie, na takto upravených účtoch nebude fungovať dogenerovanie prevodných príkazov!
  • Aktualizované tlačivo Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu občana EÚ (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť).
  • Do programu bolo zapracované nové Potvrdenie o mzde/odmene na zárobkovú činnosť pre ÚPSVaR (Dokumenty – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o príjme).
  • Výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu bol upravený tak, aby sa v ňom uvádzal dohodár s nepravidelným príjmom aj v prípade, že mu počas celej dohody nebol vyplatený žiadny príjem, a teda nemá ani žiadne odvody.
  • Opravené prihlasovanie dohodára do zdravotnej poisťovne v prípade príjmu vyplateného po skončení dohody. Uvedenú skutočnosť zamestnávateľ oznamuje ZP kódom 2D, program nesprávne uvádzal kód 2Y.
  • Opravené zobrazovanie údajov na mzdovom liste, kedy mohli byť na mzdových listoch tlačených na verzii 13.50 údaje vykázané duplicitne.
  • Opravená chyba na dokumente Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti (Dokumenty – Potvrdenia zamestnávateľa). Na dokumente sa zobrazovali vymeriavacie základy za nesprávne roky v prípade, že pracovný pomer sa skončil v priebehu mesiaca a v tento deň zároveň skončila aj rodičovská dovolenka.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty