Menu

Pripravili sme pre Vás novú verziu programu CENKROS plus 16.80

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o novej verzii programu CENKROS plus – oceňovanie a riadenie stavebných prác.

Nová verzia CENKROS plus 16.80

Do novej verzie 16.80 boli zapracované tieto vylepšenia:

 • Do okna Hromadná zmena bola doplnená funkcia Výmaz ostatných údajov, ktorá vykoná vymazanie zvolených údajov napr. Plný popis, Poznámka, Poznámka k súboru cien a Cenová sústava.
 
 • Hlavný číselník CPV, ktorý je určený pre verejné zákazky bol doplnený o ďalšie oddiely (napr. 44, 50, 51, …), ktoré súvisia so stavebnou činnosťou.
 
 • Do hlavičky zákazkovej tlačovej zostavy Limitka materiálov je možné pridať už aj údaj Kód stavby.
 
 • V okne Čerpanie sa po spustení funkcie Dočerpaj všetko zobrazí kontrolná otázka, ktorou sa predíde nechcenému dočerpaniu všetkých položiek.

A odstránené tieto nedostatky:

  • Bola odstránená chyba pri importe Excelu Komplet 2012, ktorého základné údaje (popis stavby, objednávateľ, zhotoviteľ a pod.) obsahovali príliš veľa znakov.
  • V paneli Výkaz výmer bolo odstránené zamŕzanie programu pri ukladaní výkazu výmer.
 
 • V okne Prirážky M sa zobrazovala nesprávna hodnota základne pre výpočet M prirážok. V novej verzii sa už táto hodnota zobrazuje správne.

Ako získate novú verziu 16.80?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 16.80 si môžete stiahnuť z internetovej stránky alebo priamo z programu CENKROS plus cez menu Služby balíka – Over novú verziu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, najrýchlejšie ho získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Chcete dostať oznam, akonáhle budú k dispozícii nové verzie programov?

Páčia sa Vám novinky v programoch?

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty