Menu

OLYMP 13.70

Novinky verzie 13.70

 • Nový dizajn formulára pre tvorbu výplaty. Formulár bol sprehľadnený, očistený o neaktuálne údaje a doplnený o nové údaje, bolo vylepšené zadávanie zložiek mzdy a zrážok.
 • V programe pribudla možnosť zadávať zamestnancom ich pracovné pozície. V personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky je možné priradiť zamestnancom pracovné pozície a následne ich podľa pracovných pozícií triediť, filtrovať a označovať. Zoznam všetkých pracovných pozícií sa zadáva cez Organizácia – Pracovné pozície. Funkcia je prístupná len v zostave Profesionál.
 • Program automaticky pridá pracovnú pozíciu do evidencie pracovných pozícií zamestnancom, ktorí majú vyplnený údaj Pracovná pozícia v Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky – Údaje pre ISCP (Trexima). Funkcia je prístupná len v zostave Profesionál.
 • Do programu bol zapracovaný nový dokument Rozúčtovanie mzdových nákladov podľa pracovných pozícií (Dokumenty – Rozúčtovanie – Rozúčtovanie mzdových nákladov). Pomocou dokumentu si môžete sledovať mzdové náklady podľa pracovných pozícií pridelených Vašim zamestnancom. Dokument je prístupný iba v zostave Profesionál.
 • Do programu bol pridaný nový dokument Zoznam pracovníkov podľa pracovnej pozície (Dokumenty – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov). Dokument je prístupný len v zostave Profesionál.
 • V zostave Profesionál bola zapracovaná úvodná obrazovka, na ktorej sa zobrazuje viacero užitočných informácií ako je stav zamestnancov, cena práce, vývoj priemernej hrubej mzdy, naplánované udalosti, tipy a triky… Panely s jednotlivými údajmi je možné pomocou pravého tlačidla myši skryť resp. zobraziť.
 • V personalistike a vo vygenerovanej výplate pribudli tlačidlá, pomocou ktorých sa presuniete na predchádzajúceho resp. nasledujúceho zamestnanca. Údaje zvoleného zamestnanca sa uložia a automaticky sa otvorí predchádzajúci resp. nasledujúci. Funkcia je prístupná len v zostave Profesionál.
 • Pri pridávaní zložiek mzdy a zrážok bolo doplnené tlačidlo Pridaj ďalšiu, pomocou ktorého je možné automaticky pridať ďalšiu zložku mzdy resp. zrážku. Funkcia je prístupná len v zostave Profesionál.
 • Od novej verzie nájdete v programe vylepšený pripomienkovač. Program bude automaticky napĺňať pripomienkovač dôležitými udalosťami a termínmi – či už sa jedná o legislatívu, pracovné jubileá a narodeniny Vašich zamestnancov a ďalšie pracovné udalosti (skončenie pracovného pomeru, vrátenie pracovného prostriedku a iné). Generovanie týchto udalostí je možné si nastaviť v novom prehľadnom okne nastavení. Automaticky vytvárané udalosti sú rozdelené do niekoľkých kategórií a pre každú je možné nastaviť si jej generovanie, pripomínanie a farbu v kalendári. Spolu s týmito udalosťami pribudla možnosť nastaviť si udalosť ako celodennú. Prístupné len v zostave Profesionál.
 • Pri exporte do excelu z hlavných evidencií programu sa zobrazí formulár, v ktorom je možné vybrať stĺpce, ktoré sa budú exportovať, zvoliť ich poradie, prípadne vytvoriť rôzne šablóny exportu do excelu. Funkcia je prístupná len v zostave Profesionál. Export do excelu spustíte cez pravé tlačidlo myši, voľba Export do Excelu, stlačením kláves CTRL+E alebo ikony excelu na spodnej lište programu.
 • Formulár pre výber manažérskych zostáv bol upravený a zjednotený s formulárom pre výber ostatných dokumentov.
 • Priamo pri zadávaní zrážky nariadenej súdom a výživné je možné vyplniť počet vyživovaných osôb. Takto zadaný údaj sa automaticky prenesie do personalistiky na kartu Mzdové údaje.
 • Dokument “Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti” je možné vytlačiť aj pre zamestnancov, ktorí nemajú ukončený pracovný pomer.
 • V prípade, že je potrebné na dokumente “Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní” uviesť viac ako 4 exekúcie (zrážka nariadená súdom, výživné), program ich uvedie na ďalšej strane.
 • Pri tlači dokumentov “Potvrdenie o zaplatení dane” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane” je možné v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu zadať Dátum zaplatenia dane, ktorý sa následne uvedie na týchto dokumentoch.
 • Kontrola zadania nemocí bola upravená tak, aby ako chybu nevyhodnocovala, ak je zložka mzdy N01 – náhrada príjmu počas PN 25% zadaná hneď po skončení inej PN.
 • Pri odosielaní databázy e-mailom pribudla možnosť odoslať databázu s nezašifrovanými menami zamestnancov.
 • Do programu bol doplnený číselník kódov odborov vzdelania pre treximu pre rok 2013.
 • Výpočet odvodov pre dohodárov s nepravidelným príjmom bol upravený tak, aby bolo možné odvody rozpočítať na celé trvanie dohody, nielen na posledný rok.
 • Opravená chyba, kedy sa v prípade jednodňového neplateného voľna nesprávne uviedol kód na RLFO.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty