Menu

OLYMP 13.71

Novinky verzie 13.71

  • Opravená chyba s rozúčtovaním mzdových nákladov. Na verzii 13.70 program nerozúčtoval daň a odvody do sociálnej poisťovne na analytické účty, ak boli zadané v bankových účtoch. Opravené bolo aj to, aby program akceptoval rozúčtovanie mzdových nákladov podľa zložky mzdy zadané cez Organizácia – Rozpis účtovania. Aby sa rozúčtovanie na novej verzii upravilo, odporúčame zvoliť Mzdy – Prepočet výplat.
  • Opravená chyba s počtom vyživovaných osôb. Vo verzii 13.70 sa po pridaní mesiaca alebo odomknutí mesiaca, ktorý bol zamknutý na staršej verzii, vymazali počty vyživovaných osôb. Údaje sú vo verzii 13.71 obnovené podľa údajov z predchádzajúceho mesiaca. Na opravnej verzii odporúčame skontrolovať počty vyživovaných osôb v Personalistike na karte Mzdové údaje v mesiacoch, ktoré ste pridali alebo odomkli počas práce na verzii 13.70. Ak ste v daných mesiacoch upravovali aj výplaty zamestnancov, ktorí majú zrážku s výpočtom po životné minimum, odporúčame skontrolovať aj výplaty.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty