Menu

OLYMP 15.21

Ostatné novinky verzie 15.21

  • Opravená chyba pri tlači a exporte Hlásenia o vyúčtovaní dane, v ktorom program vo verzii 15.20 nezohľadňoval, že zamestnávateľ počas roka 2014 žiadal Daňový úrad o poukázanie daňového bonusu, zamestnaneckej prémie, preplatku z RZD a preplatku na preddavkovej dani.
  • Upravený výpočet nároku na daňový bonus v RZD u zamestnanca, ktorý má zadaný súbežný pracovný pomer. Program zohľadňuje len tie údaje o deťoch, ktoré sú zadané pod osobným číslom, kde bol v generovanom roku evidovaný pracovný pomer aspoň na jeden deň.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty