Menu

OLYMP 19.70

Top novinky verzie 19.70

>

Legislatíva

Nastavenie zložky mzdy 272 Odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2019.

Nová zložka mzdy 121 Príplatok za profesijný rozvoj.

Aktualizovaný dokument Oznámenie o výške a zložení funkčného platu.

Aktualizovaný dokument Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím – ročný výkaz pre rok 2019.

>

Zahraniční zamestnanci

Možnosť zadať zamestnancovi v Personalistike v adresách zahraničné PSČ.

Nový dokument Informačná karta pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

Ostatné novinky verzie 19.70

 • Nový dokument Informačná karta pre štátnych príslušníkov tretích krajín.
 • Nastavenie zložky mzdy 272 Odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2019. Pri splnení podmienok sa od roku 2019 z tohto príjmu maximálne do výšky 500 € neplatí daň, zdravotné poistenie ani sociálne poistenie.
 • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2019 používané v štatistikách pre Treximu.
 • Do programu bola zapracovaná nová zložka mzdy 121-príplatok za profesijný rozvoj. Vypláca sa pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, absolvovanie štátnej jazykovej skúšky, špecializačného alebo inovačného vzdelávania. Za príplatok za profesijný rozvoj sa od 1. septembra 2019 považuje aj kreditový príplatok, ktorý bol priznaný pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.
 • Aktualizovaný dokument Oznámenie o výške a zložení funkčného platu (Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody).
 • Pri tlači Oznámenia o výške a zložení funkčného platu pribudla možnosť tlačiť započítanú prax k 31.12. predchádzajúceho roka. Toto nastavenie je možné zapnúť pred tlačou na tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu.
 • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (Tlač – Štatistiky).
 • V Personalistike pribudla možnosť zadať zamestnancovi v adresách zahraničné PSČ, ktoré má viac ako 5 znakov a obsahuje aj iné znaky ako číslice.
 • Nový dokument Informačná karta pre štátnych príslušníkov tretích krajín (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Informačné karty – zamestnávanie cudzincov).
 • U zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme pribudla možnosť zadať vlastný text pre Kariérový stupeň (Personalistika – Pracovné pomery – Plat a zaradenie).
 • Na zložke mzdy 272 Odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pribudla možnosť pri vytváraní jej kópie zadať aký počet štvrťrokov priemeru na dovolenku má táto zložka ovplyvňovať. Funkcia je prístupná iba v zostave Profesionál.
 • Pri zrážke Osobný účet sme opäť sprístupnili možnosť tlačiť Dohodu o zrážkach.
 • Zrýchlené zobrazovanie dokumentu Počet hodín v zdravotníckom zariadení (Tlač – Evidencia pracovnej doby).
 • Opravená chyba pri výpočte príspevku na rekreáciu (ZM 970) v prípade skráteného úväzku a súbežného pracovno-právneho vzťahu štatutár.
 • Opravená chyba pri exporte zahraničného prevodného príkazu vo formáte Multicash pre Tatrabanku.
 • Opravená chyba pri výpočte nároku na dovolenku po zmene úväzku v prípade, že pred zmenou bolo čerpané pol dňa dovolenky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty