Menu

OLYMP 21.41

Top novinky verzie 21.41

>

Legislatíva

  • Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu.
  • Vytváranie prerušenia na RLFO pri PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia s novým kódom prerušenia 13.
  • Aktualizovaný xml export Prvá pomoc ++ (opatrenie č. 1, 3A, 3B).

Ostatné novinky verzie 21.41

  • Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu platný od 19.5.2021 (Exporty – Registračné listy FO).
  • Na zložke mzdy N23 Nemoc po 52. týždni bola doplnená voľba “PN s predĺženým podporným obdobím”, ktorá sa zapína v prípade, ak ide o PN, pri ktorej SP predĺžila poberanie nemocenského aj po uplynutí 52 týždňov. Zamestnancovi sa preruší poistné až po uplynutí predĺženého podporného obdobia a do SP sa zasiela RLFO s kódom 13.
  • Pri tlači a exporte Registračného listu FO na Sociálnu poisťovňu bolo zapracované vytváranie prerušenia pri PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia s novým kódom prerušenia 13.
  • Aktualizovaný xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Prvá pomoc ++).
  • Opravená chyba pri tlači dokumentu Rekapitulácia zložiek mzdy zadaných v personalistike, ktorá sa vyskytla v prípade, že bola v personalistike zadaná zložka mzdy 979 alebo 516 so zapnutou voľbou “aj za sviatok”.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty