Menu

OLYMP 6.32

Novinky verzie 6.32

 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde).
 • Zapracované prihlášky, odhlášky (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Prihlášky a odhlášky do ZP) a zmeny platiteľa poistného (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Zmeny platiteľa zdrav.poist.) na verejné zdravotné poisťovne.
 • Zapracované elektronické zasielanie prihlášok, odhlášok (Exporty – Export zdravotného poistenia – Prihlášky a odhlášky) a zmien platiteľa poistného (Exporty – Export zdravotného poistenia – Zmena platiteľa) na verejné zdravotné poisťovne (povinnosť zasielať tieto údaje elektronicky je od 1.7.06).
 • V tlači dokumentov pribudla nová skupina dokumentov “Oznamovacia povinnosť” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť). Do tejto skupiny boli presunute aj dokumenty Registračný list fO a Zápočtový list, ktoré boli v minulosti zaradené v skupine Personalistika (Dokumenty – Personalistika).
 • V hlavnom formulári na karte Systémové informácie pribudli údaje o ďalšej pobočke firmy KROS s.r.o – o pobočke v Nitre.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz (hromadný aj jednoduchý) pre VÚB.
 • Opravená chyba pri generovaní exportu prevodných príkazov pre Homebanking. Ak sa zaškrtla iba jedna voľba patriaca položke “Prevodný príkaz banke”, program nedokázal urobiť export pre Homebanking.
 • Zapracovaný export pre dávku 542 – Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov, ktorá je súčasťou ročného zúčtovania ZP. Exportnú dávku vygenerujete cez menu Exporty – Export pre zdravotné poistenie – Ročné zúčtovanie ZP. Súčasťou exportu je “Sprievodný protokol k dávke 542”, ktorý vygenerujete cez Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Sprievodný protokol k dávke 542.
 • Keďže program Olymp nerieši príjmy z podnikania, z Evidencie pracovných pomerov bol odstránený pracovný pomer Spoločník vo v.o.s., nakoľko príjem spoločníka v.o.s. nespadá pod príjmy zo závislej činnosti (§5 daňového zákona), ale spadá pod príjmy z podnikania (§6 daňového zákona).
 • V tlačovom formulári pribudla možnosť ručne zadať presnú veľkosť tlačenej stránky. Nastavenie (Dokumenty – Individuálne nastavenie – Nastaviť veľkosť papiera) slúži hlavne na uľahčenie tlače Výplatných pások v tajnom formáte.
 • V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia je do políčka Číslo platiteľa zdravotného poistenia možné zadať aj čísla začínajúce nulou.
 • V tlačive súvisiacom s ročným zúčtovaním ZP – Oznámenie zamestnávateľa poisťovni (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Oznámenie zamestnávateľa poisťovni) je po odznačení voľby Netlačiť nulové riadky možné vytlačiť aj nedoplatky a preplatky do 100 Sk.
 • V tlačive typu A pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bola v sekcii V. nesprávne zaškrtnuté ÁNO aj v prípade, že neexistovalo obdobie, kedy bol platiteľom poistného štát.
 • Pri zložkách mzdy 980 finančný príspevok na stravu a 630 fiktívny príjem – s odvodom na ZP bola ich paltnosť posunutá na 1.9.2005. V programe bola doteraz táto platnosť nesprávne uvedená od 1.1.2005.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty