Menu

MEMO 1.60

Ostatné novinky verzie 1.60

 • Tlač príjmového pokladničného dokladu (PPD) v 2 kópiách ako:
  – PPD k celkovej sume,
  – PPD k preddavku,
  – PPD k doplatku.
 • Program MEMO upravený aj pre platcov DPH.
 • Pridávanie novej jazdy doplnené o:
  – zadanie prejdených km kombinovane,
  – informácia o spotrebe automobilu v meste, mimo mesta a kombinovane,
  – výber konkrétneho automobilu, ku ktorému daná jazda prináleží.
 • Automatické zapamätávanie si veľkosti a pozície formulárov po odchode zo zobrazeného formulára aj z celého programu.
 • V nastaveniach programu v záložke “Nastavenia programu” je prednastavený typ účtovníctva – jednoduché účtovníctvo. Ak vediete podvojné účtovníctvo vyberte si danú možnosť z rozbaľovacieho menu. Na základe vybratého účtovníctva je tlačený príjmový pokladničný doklad buď s účtovacím predpisom alebo bez neho.
 • Na základe nového číselníka áut sa robí export do programu Alfa samostatne pre každé auto zadané v programe MEMO.
 • Nový číselník áut, do ktorého je možné zadať ľubovoľné množstvo motorových vozidiel.
 • Prepracované zobrazovanie jázd podľa:
  – roku vytvorenia jazdy,
  – zaradenia resp. nezaradenia príslušnej jazdy do vyúčtovania,
  – použitého dopravného prostriedku resp. autá.
 • Vylepšené číslovanie úkonov. Ak je v číslovaní úkonov medzera, program na ňu upozorní a umožní zadať úkon pod týmto číslom resp. ponúkne nasledujúce voľné číslo v poradí.
 • Výstupy z programu – do výstupov boli zapracované rôzne úpravy prijateľnejšie pre užívateľa, napr.:
  – možnosť vpísania vlastného úvodného textu do vyúčtovania,
  – doplnené zobrazovanie IČO do vyúčtovania,
  – číslovanie strán znaleckého denníka… .
 • Do kontaktov zadávateľa doplnená funkcia “Kópia”.
 • Archivácia doplnená o možnosť archivovať denník každý deň.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty