Menu

OMEGA 12.12.00

Ostatné novinky verzie 12.12.00

  • Vo výkaze Cash Flow bol opravený výpočet riadku A.7. Obraty z účtu 341 program zadával s opačným znamienkom.
  • Opravená chyba, ktorá bola na dokladoch v roku 2008 vyhotovených v mene EUR a boli čiastočne uhradené. Pri prechode do roku 2009 bola na úhradách pripojených k dokladu nesprávne prepočítaná suma v účtovnej mene.
  • Opravená chyba v maloobchodnom predaji pri refundácii predajky. Program ju vytváral s kladnou sumou.
  • V tlačovej zostave Daň z príjmov PO – Podrobný rozpis položiek bola opravená chyba. Program tlačil položky duplicitne.
  • V programe bolo opravené zobrazenie sumy a špecifického symbolu pri podpise platby cez Databanking SLSP.
  • Pri pridávaní skladovej karty s výrobnými číslami vo formulári “Príjem výrobného čísla” a po stlačení tlačidla Enter sa formulár zatvoril. Táto chyba bola z programu odstránená.
  • Ak bolo nastavené automatické sťahovanie kurzového lístka a dátum vychádzal na víkend objavila sa chyba “Invalid property array index”. Sťahovanie kurzového lístka bolo upravené tak, že ak dátum vyjde na deň víkendu stiahne sa kurz. lístok z piatku.
  • Bola opravená chyba, ktorá sa vyskytovala pri tlači prepojených dokladov, ak bola zvolená užívateľská tlačová zostava.
  • Opravená chyba “Runtime error 6: Overflow” pri pridávaní vyfakturovaného preddavku do faktúry. Chyba vznikala pri veľkom počte dokladov v databáze.
  • Opravená chyba tlače Knihy analytickej evidencie na MS SQL Serveri.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty