Menu

OMEGA 14.52.00

Ostatné novinky verzie 14.52.00

  • Do nastavenia fiskálnej pokladnice EFox Fiskal Printer boli dopracované voľby pripojenia cez port a to USB alebo RS232. Voľby sú prístupné v nastaveniach pokladnice v záložke Parametre a funkcie FM.
  • V omege bola zapracovaná možnosť nastavenia jednofarebného pozadia.
  • Bolo opravené chybné zobrazovanie údajov vo vlastnej tlačovej zostave Zoznam partnerov. Program zobrazoval nesprávne údaje v novovytvorených stĺpcoch.
  • Bola opravená chyba v tlačovej zostave stavu na sklade, ktorá sa prejavovala v prípade FIFO skladu a použitia pohybu úpravy ceny na časť množstva skladovej karty.
  • V skladových kartách bola opravená chyba, pri ktorej sa opakoval oznam o počte záznamov a nedal sa zrušiť.
  • V programe bola opravená tlačová zostava cestovných príkazov, ktorá vypisovala nesprávny začiatok pracovnej cesty v prípade viacerých pracovných ciest v jednom cestovnom príkaze.
  • Bola opravená chyba zaokrúhľovania položiek vo faktúrach, ktoré boli hromadne pridané ako suma za dodací list.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty