Menu

OMEGA 17.10.00

Ostatné novinky verzie 17.10.00

 • Ak ste platiteľom DPH, od 1.1.2014 vás čaká povinnosť podávať Kontrolný výkaz DPH. V súvislosti s touto legislatívnou zmenou sme zapracovali viacero úprav do programu Omega:

  – Údaje do kontrolného výkazu DPH sa doťahujú spolu s uzávierkou DPH.

  – V prípade, ak by ste na dokladoch nemali zadané údaje, ktoré sú potrebné pre správne vyplnenie Kontrolného výkazu, program vás na ich doplnenie upozorní pri spustení uzávierky DPH.

  – Dopracovali sme novú tlačovú zostavu Kontrolný výkaz DPH – informatívny, podľa ktorého si jednoducho skontrolujete doklady.

  – Pre načítanie údajov do kontrolného výkazu DPH na internetovú stránku Finančnej správy Slovenskej republiky sme zapracovali možnosť exportu do elektronického formátu XML.

  – V programe si môžete vytvoriť riadny, opravný aj dodatočný kontrolný výkaz DPH.

  – Potrebujete rýchlo vyhľadať doklady s nevyplneným oddielom pre kontrolný výkaz DPH? Môžete použiť nové možnosti filtrovania dokladov v Knihe analytickej evidencie cez Ďalšie filtre. V zobrazenom formulári si môžete vybrať triedenie podľa dokladov KV DPH alebo po jednotlivých oddieloch KV DPH.

  – Údaj z poľa Oddiel KV DPH pri účtovaní dokladov sme dopracovali aj do tlačových zostáv Evidencie DPH. Zároveň sme upravili tlačové zostavy Rekapitulácia DPH a Hodnoty pre výpočet koeficientu.

 • V súvislosti s legislatívnou zmenou sme aktualizovali tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DPPO. Tlačivo využijete v prípade, ak chcete požiadať správcu dane o odklad daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.
 • S účinnosťou od 1.1.2014 nie je povinné, aby ste správcovi dane ohlasovali hotovostné platby vyplatené fyzickým osobám. V dôsledku tejto zmeny sme zrušili tlačovú zostavu Hlásenie platieb fyzickým osobám.
 • Pre rok 2014 sme upravili tlačovú zostavu Hlásenie intrastat (Hlásenie o odoslaní tovaru a Hlásenie o prijatí tovaru).
 • Na základe platného Colného sadzobníka pre rok 2014 sme aktualizovali číselník kódov kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat.
 • V súvislosti so zavedením SEPA formátov bankami, sme do programu pre import bankových výpisov zapracovali univerzálny XML formát. Pre vybrané banky bol XML formát doplnený aj na strane elektronického exportu prevodných príkazov. V programe sme taktiež aktualizovali tlačivá prevodných príkazov pre tieto banky: VÚB, OTP banka, Unicredit bank, Sberbank, Citibank, ČSOB a Poštovú banku. Do štandardných tlačových zostáv prevodných príkazov sme doplnili tlač kódov IBAN a SWIFT.
 • V programe sme upravili archiváciu databázy a prechod do ďalšieho roka, pokiaľ bola databáza pripojená na SQL server cez “vlastného užívateľa”.
 • Pri úhradách faktúr sme opravili automatické odúčtovanie kurzových rozdielov, ktoré sú nezahrnuté do základu dane.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty