Menu

ALFA plus 5.10.00

Novinky verzie 5.10.00

  • V novej verzii programu rýchlo a jednoducho vytlačíte evidenciu DPH za príslušný oddiel kontrolného výkazu DPH. Tlačová zostava vám uľahčí kontrolu vyhotoveného kontrolného výkazu.
  • Pre kontrolu vyhotoveného kontrolného výkazu sme zapracovali tlačovú zostavu, ktorú vytlačíte cez menu “Firma/Daňové priznania, výkazy a hlásenia/Kontrolný výkaz DPH” alebo priamo cez evidenciu DPH.
  • V novej verzii programu máte možnosť vyexportovať kontrolný výkaz DPH, aby ste mohli splniť povinnosť elektronického podania pre finančnú správu.
  • Aby kontrolný výkaz DPH obsahoval údaje o faktúrach, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa, doplnili sme do evidencie DPH bunky pre zadanie údajov o číselnom kóde tovaru, druhu tovaru, mernej jednotke a množstve tovaru.
  • V novej verzii bola sprístupnená možnosť tlače “výkazu o majetku a záväzkoch” a “výkazu o príjmoch a výdavkoch” pre rok 2013.
  • Bola opravená chyba v sadzbách dane z motorových vozidiel pre Trnavský kraj (Základná a Euro3 pre úžitkové vozidlá).
  • Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri vstupe do evidencie Obchod v prípade, že bol zadaný väčší počet znakov v bunke Register vo Firemných údajoch.
  • Bola opravená chyba v evidencii Obchod, keď v prípade vystavenia faktúry kópiou z výdajky chýbali na faktúre údaje o dodávateľovi.
  • Bola opravená chyba, keď po prechode do nového roku chýbal na príjemke s typom pohybu Začiatočný stav názov skladovej karty, číslo položky, PLU, EAN a MJ.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty