Menu

OMEGA 18.51.00

Top novinky verzie 18.51.00

>

Nová služba e-shop INTEO

   Vytvorte si nový internetový obchod alebo prepojte s Omegou Váš existujúci

  • svoje produkty môžete jednoducho odosielať do e-shopu s aktualizáciou skladovej zásoby,
  • došlé objednávky z eshopu stiahnete jedným klikom do programu a vytvoríte faktúru s výdajkou.

 

>

Automatické účtovanie výdavkov 80/20%

Používate firemný majetok aj súkromne? Využite automatiku na jednoduché zaúčtovanie výdavkov osobnej potreby v pomere 80/20 % pre doklady DF, PD, ID, zDF. Pomer účtovania výdavkov môžete kedykoľvek zmeniť.

>

Dodatočný súhrnný výkaz DPH

Vytvorte si dodatočný súhrnný výkaz priamo v programe. V súvislosti s touto zmenou, bol do programu zapracovaný nový typ uzávierky – Súhrnného výkazu DPH. Uzávierku súhrnného výkazu DPH je potrebné vykonať aj pri tlači riadneho a opravného súhrnného výkazu.

Ostatné novinky verzie 18.51.00

 • Nová služba e-shop INTEO
  • vytvorte si nový internetový obchod alebo prepojte s Omegou Váš existujúci,
  • svoje produkty bude môcť jednoducho odosielať do e-shopu s aktualizáciou skladovej zásoby,
  • došlé objednávky z eshopu stiahnete jedným klikom do programu a vytvoríte faktúru s výdajkou.Pre viac informácií kliknite tu.
 • Dodatočný súhrnný výkaz DPH
  Vytvorte si dodatočný súhrnný výkaz priamo v programe. V súvislosti s touto zmenou, bol do programu zapracovaný nový typ uzávierky – Súhrnného výkazu DPH. Uzávierku súhrnného výkazu DPH je potrebné vykonať aj pri tlači riadneho a opravného súhrnného výkazu.
 • V číselníku Peňažné ústavy sme aktualizovali názov pre banku Mbank.
 • Automatické účtovanie výdavkov 80/20 %
  Používate firemný majetok aj súkromne? Využite automatiku na jednoduché zaúčtovanie výdavkov osobnej potreby v pomere 80/20 % pre doklady DF, PD, ID, zDF. Pomer účtovania výdavkov môžete kedykoľvek zmeniť.
 • Do tlačových zostáv Evidencia DPH – zdaniteľné obchody a Evidencia DPH – odpočítanie dane sme dopnili stĺpec Číslo dokladu KV DPH a zároveň sme doplnili možnosť triedenia podľa tohto stĺpca.
 • Do odoslaných dokladov vo fakturácii – odoslaných faktúr, odoslaných dobropisov a storno faktúr, sme pri tlači predkontačných lístkov doplnili číslo dokladu KV DPH a oddiel KV DPH.
 • V tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH sme doplnili pre každý oddiel, do súčtového riadku, údaj Počet záznamov.
 • Do programu sme zapracovali informatívne výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) pre Mikro účtovné jednotky. Obidva výkazy je možné tlačiť aj v cudzom jazyku.
 • Pre Mikro účtovné jednotky sme dopracovali možnosť uložiť účtovnú závierku do histórie výkazov.
 • V programe sme vylepšili sťahovanie súborov z internetu (kurzového lístka, zoznam platiteľov pre KVDPH) tak, aby nebolo závisle na knižniciach Internet Explorera.
 • Pri importe EUD z textového súboru sme upravili pridelenie príznaku “predkontovaný” na doklade v EUD. Ak doklad nemá žiadne účtovné zápisy, tento príznak program nepridelí.
 • V príkazoch na úhradu sme upravili polia variabilný a špecifický symbol tak, aby mohol užívateľ do týchto polí zadať ľubovoľné hodnoty, bez ohľadu na to či boli doklady dotiahnuté z knihy záväzkov alebo vyplnené ručne.
 • V programe bolo upravené vyhľadávanie partnera pri pridávaní dokladu v maloobchodnom predaji. Program vyhľadá partnera aj vtedy, ak sa zadá akékoľvek slovo, ktoré názov partnera obsahuje.
 • Opravili sme tlač Dohody o započítaní pohľadávok/záväzkov v iných cudzích jazykoch ako nemčina a angličtina, kde nesprávne prekladalo časť miesto.
 • Vo verzii bola opravená chyba pri výpočte odpisov. Chyba sa mohla prejaviť pri použití zrýchleného odpisu, ak počas jedného roka došlo viackrát k navýšeniu vstupnej ceny.
 • Upravili sme vyhľadávanie v rýchlom filtri – program pôvodne vyhľadával aj dáta, ktoré nie sú zobrazené v stlpcoch tabuľky. Tiež sme upravili chybné vyhľadávanie hodnôt väčších ako 1000 v Access databázach.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty