Menu

OMEGA 20.50.00

Top novinky verzie 20.50.00

>

Obchodné doklady podľa predstáv

Odoslanú faktúru, cenovú ponuku a dodací list posielajte zákazníkom v novom vzhľade. Chýbajú Vám na dokladoch niektoré údaje? Využite nový jednoduchý spôsob ich pridania.
>

Prepojenie s mobilným skladníkom

Ak máte skladové položky označené čiarovým kódom, skladové operácie môžete vykonávať rýchlo a jednoducho. V mobilnom skladníkovi načítajte položky priamo v sklade a následne preneste do Omegy.
>

Importujte ceny produktov priamo z excelu

Aktualizácia produktov bude pre Vás hračka. Správne pomenujte stĺpce v exceli a ostatné už urobí Omega za Vás.
>

Vybrali ste si v ankete ...

Overenie IČ DPH na doklade v EUD
Údaje o partnerovi už nemusíte kontrolovať na internete. Priamo v doklade zistíte, či je IČ DPH partnera správne. Zároveň si takto jednoducho viete aj priamo na doklade overiť IČ DPH zahraničných partnerov.
Úprava číslovania po zrušení uzávierok
Po zrušení uzávierok už nebudete musieť upravovať číslovanie dokladov ručne. Program to urobí za Vás automaticky.

Ostatné novinky verzie 20.50.00

  • Do účtovných dokladov a v číselníku partnerov bola pridaná funkcia na overenie IČ DPH.
  • Do programu bola dopracovaná možnosť nastaviť prístupové práva pre pripojené databázy pre prácu na terminal serveri.
  • V programe bola doplnená funkčnosť pre automatické nastavenie číslovania po zrušení uzávierky skladu, dlhodobého majetku, kurzových rozdielov pre saldokonto, zPD a zBV.
  • V evidencii účtovných dokladov bola dopracované vylepšenie pri zmene typu sumy na doklade. Po zmene program nezmaže smerovanie do oddielu KV DPH.
  • Program negeneroval správne manká a prebytky v prípade, ak pohyby boli generované v rovnaký deň ako iné typy pohybov. Tento nedostatok bol odstránený.
  • V programe bola opravená chyba pri tlači predkontačného lístka UNI. Ak pred tlačou bola zapnutá voľba Pripojiť naskenovaný podpis, program zostavu nevytlačil.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty