Menu

OMEGA 21.60.00

Top novinky verzie 21.60.00

>

Sumárny doklad

 • Máte veľa bločkov, ktoré potrebujete zaúčtovať rýchlejšie a bez chýb? Funkciu Sumárny doklad, ktorá vám umožní zaúčtovať bločky do jedného pokladničného dokladu, sme vám predstavili už vo verzii 21.50. Teraz vám prinášame ďalšie vylepšenia.
 • Platíte platobnou kartou? Odteraz už aj v interných dokladoch zaúčtujete viac bločkov naraz. Vyhnete sa tak nezrovnalostiam pri evidovaní viacerých dokladov.
 • Podľa vašich predstáv si už viete upraviť aj tlačovú zostavu Interný doklad. Dokážete si do nej pridať napríklad tlač podpisu, pečiatky alebo vytlačiť rozpis sumárneho dokladu.
 • Potrebujete tlačiť sumárny doklad bez čísla dokladu? Stačí si len vybrať voľbu Upraviť zostavu a číslo sumárneho dokladu viete upraviť alebo vymazať.

Podrobnejšie informácie o tom, ako fungujú novinky v sumárnom doklade sa dozviete aj na našom blogu.

Ostatné novinky verzie 21.60.00

 • Upravili sme odosielanie tlačových zostáv emailom. V prípade zasielania zostavy viacerým príjemcom program akceptuje ako oddeľovač emailových adries bodkočiarku.
 • Opravené nesprávne vyhodnotenie chyby v kontrole. Kontrola nesprávne vykazovala podozrenia na chyby pri autách, ktoré mali Dátum prvej evidencie vozidla alebo dátum vzniku daňovej povinnosti starší ako 10 rokov oproti účtovnému roku firmy. Teraz už tieto podozrenia nebude vykazovať.
 • V programe bolo upravené preberanie DIČ partnera pri kópii fakturačného dokladu z pohybov na sklade. Bude sa pre partnera doťahovať DIČ, ktoré je zadané na partnerovi v číselníku partnerov.
 • V programe bola odstránená chyba, kedy sa pri pridávaní nového partnera vo fakturácii neponúklo jeho pridanie do číselníka partnerov.
 • V programe bolo upravené zobrazovanie zoznamu partnerov tak, aby zobrazený zoznam neprekrýval okno pridania partnera do číselníka.
 • V programe bola opravená chyba, kedy sa pri automatickom účtovaní v okruhu PD, po vyplnení textu nepresunul kurzor po prvom potvrdení enterom na pole dátum vyhotovenia PD.
 • Upravili sme tlač prepojených dokladov. Položky v prepojených dokladov sa budú zotrieďovať podľa toho, ako bolo toto zotrieďovanie nastavené pri predchádzajúcej tlači pre danú zostavu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty