Menu

OLYMP 18.70

Top novinky verzie 18.70

>

MyJob

Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez heslovania.
>

Legislatíva

Nová zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat). Ide o novú dobrovoľnú formu odmeny. V roku 2018 sa po splnení zákonom stanovených podmienok nezdaňuje suma do výšky 500 € a neplatia odvody na zdravotné poistenie, maximálne tiež do sumy 500 €.

Do kalendára bol pridaný nový štátny sviatok 30.10.2018.

Ostatné novinky verzie 18.70

  • Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez heslovania.
  • Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat (Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov), ktorý obsahuje údaje potrebné pre posúdenie nároku na uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia pre tzv. 13. a 14. plat.
  • Do programu bola zapracovaná nová zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat). Ide o novú dobrovoľnú formu odmeny. V roku 2018 sa po splnení zákonom stanovených podmienok nezdaňuje suma do výšky 500 € a neplatia odvody na zdravotné poistenie, maximálne tiež do sumy 500 €.
  • Do kalendára bol pridaný nový štátny sviatok 30.10.2018.
  • Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2018 potrebné pre štatistické zisťovanie Trexima.
  • Aktualizovaný ročný štatistický výkaz Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím pre rok 2018 a tiež Menný zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím (Tlač – Štatistiky).
  • Aktualizované tlačivo Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Dôveru a Union (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP).
  • Aktualizované tlačivo Oznámenie zamestnávateľa do ZP pre zdravotnú poisťovňu Dôvera, Union a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne).
  • Opravená chyba na dokumente Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov. Na dokumente sa nezobrazovala informácia o tom, že zamestnávateľ neeviduje voči zamestnancovi žiadne pohľadávky.
  • Opravená chyba v dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku v prípade hospodárskeho roku. Program nebral do úvahy krátenie dovolenky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty