Menu

Predikcia ziskovosti vo vašej appke

V novej verzii Fushiek sme si pre vás pripravili jednu z najžiadanejších funkcií. Ide o ziskovosť projektu. Vďaka funkciám, ktoré sme v poslednej dobe zapracovali, môžete projekt jednoducho vyhodnotiť z pohľadu ziskovosti už pri jeho návrhu. Jednoducho povedané, už na začiatku viete, či vám stojí za to investovať do neho svoj čas a peniaze. A to je super!

Pri výpočte predikcie ziskovosti projektu je potrebné poznať cenu projektu pre zákazníka a maržu. Cena projektu závisí od naplánovaného a skutočne odpracovaného času na úlohách, ďalej ju ovplyvňujú náklady na prácu, a tiež skutočne vynaložené výdavky. Do výslednej ceny samozrejme môžete započítať vlastnú maržu a získať tak cenu projektu pre zákazníka.

Marža predstavuje váš zisk z projektu, ide o rozdiel medzi cenou pre zákazníka a vynaloženými nákladmi na realizáciu projektu. Je iba na vás, či budete maržu zadávať v percentách alebo vopred stanovenou čiastkou. Táto informácia vám poslúži napríklad ako základ pri cenotvorbe v budúcnosti. Ide teda o jednoduchú, a pritom veľmi prehľadnú kalkuláciu, ktorá je pružná na zmeny.

Appka vám pomôže priebežne vyhodnocovať projekt aj vďaka predikcii ziskovosti. Predikcia zisku vie byť veľmi komplikovaná. Je potrebné myslieť na všetky náklady projektu, na výdavky a počítať vždy aj s neočakávanými situáciami. Práve preto sme všetko zapracovali do Fushiek a vy sa môžete tešiť na výsledok. Ak sa vám podarí niektoré úlohy zrealizovať skôr, ako ste plánovali, znížite náklady na projekt a vylepšíte predikciu zisku. Pokiaľ sa pri behu projektu vyskytnú situácie, ktoré sa odrazia na zvýšení nákladov na prácu alebo vynaložených výdavkoch, predikcia zisku sa okamžite prepočíta.

Mať prehľad o tom, ako sa projektu darí, nebolo nikdy jednoduchšie. Marža, cena projektu a predikcia ziskovosti spoločne vyšperkujú finančné riadenie vašich projektov.

Chcem Fushky

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty