Menu

Pripravujeme novú verziu programu OLYMP 14.10

Vážení používatelia,

chceli by sme vás informovať o dokumentoch v pripravovanej novej verzii programu OLYMP 14.10.

Nová verzia programu OLYMP 14.10 bude obsahovať tieto novinky:

 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov za rok 2014
  • povinnosť zamestnanca vyplniť pre zamestnávateľa vyhlásenie je najneskôr do konca kalendárneho mesiaca pri nástupe do pracovného pomeru a počas trvania pracovného pomeru každoročne do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

 • Registračný list fyzickej osoby – oddiel 4
  • od 1.1.2014 je zamestnávateľ povinný oznámiť Sociálnej poisťovni, že jeho zamestnanec je štatutárom s najmenej 50 % účasťou na majetku zamestnávateľa alebo ide o zamestnanca zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2:
   • v novej verzii pribudne možnosť označiť u zamestnanca, že je  štatutár s najmenej 50% účasťou na majetku zamestnávateľa, vytvoriť  papierové aj elektronické RLFO a zároveň nastavíme výpočet mzdy tak, aby  takémuto zamestnancovi nebolo počítané garančné poistenie,
     • v prípade, že je zamestnanec k 31.12.2013 a po tomto dni  štatutárom s najmenej 50% účasťou na majetku zamestnávateľa, zamestnávateľ  je povinný túto skutočnosť oznámiť do 31. januára 2014 cez RLFO – zmenu,
     • v prípade, že sa Váš zamestnanec stane štatutárom s najmenej 50% účasťou na majetku od 1.1.2014 a neskôr, oznamuje sa prostredníctvom RLFO – zmena do 8 dní od tejto zmeny. Nakoľko v aktuálnej verzii 14.00 ešte nie je možné túto skutočnosť prostredníctvom RLFO oznámiť, odporúčame využiť manuálny vstup na stránke SP,
  • v novej verzii bude taktiež možné na účely vytvorenia RLFO zvoliť, či ide o zamestnanca zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.
 • Registračný list zamestnávateľa (RLZ)
  • nový Registračný list zamestnávateľa bol Sociálnou poisťovňou zverejnený koncom decembra 2013. V súčasnosti pracujeme na zistení niektorých skutočností týkajúcich sa nových údajov na RLZ,
  • v prípade potreby odovzdať Registračný list zamestnávateľa skôr, odporúčame využiť elektronickú službu Sociálnej poisťovne, ktorá slúži na vyplnenie RLZ a následné odoslanie do systému na spracovanie.
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2013
  • zamestnanec má povinnosť doručiť Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
 • V novej verzii taktiež nájdete napríklad aj aktualizovaný Mesačný výkaz poistného a príspevkovVýkaz poisteného a príspevkov v štruktúre pre rok 2014 a ďalšie úpravy.

 

Ako môžete získať novú verziu?

 • Verzia bude zverejnená na internete po 25. 01.  2014. O dostupnosti novej verzie Vás budeme informovať e-mailovou  novinkou.
 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si  stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu  Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, dňa 16.12.2013 sme Vám zaslali predfaktúru poštou (nemusíte  nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka  podpory, najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu  pre klienta.

 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty