Menu

Začiatky s AGILE – odpovede na vaše otázky (1)

Zúčastnili ste sa meetupu Začiatky s AGILE a vaša otázka alebo problém, s ktorým sa boríte, sa nedostali do verejnej debaty? Nemusíte smútiť. V najbližších blogoch sa pokúsime zodpovedať otázky z tohto stretnutia. Cieľom je priblížiť vám, ako sme začínali my, čo sa osvedčilo u nás, v našich tímoch. Ak sa vám naše tipy zdajú vhodné, môžete ich vyskúšať, prípadne prispôsobiť na podmienky vášho tímu a aplikovať. Veríme, že vám tieto články poslúžia ako inšpirácia.

Problém: Techniky pre retrospektívu – developeri nechcú rozprávať

Pri zavádzaní SCRUMU je dôležité uvedomenie si, že sa tímy musia vyrovnať s množstvom zmien, ktoré nie sú ľahké. Preto je potrebné najskôr zmazať bariéry proti „ďalšiemu zbytočnému mítingu“ a zabezpečiť bezpečné prostredie pre tento míting. V praxi to znamená  využiť každú vhodnú príležitosť na pripomenutie, čo retrospektíva tímu prinesie. Pomáha, keď ľudia z tímu vedia, že nie každý musí priniesť bod na riešenie. Naučte ľudí, že na retrospektíve riešite veci, ktoré ich naozaj trápia. Nikto nechce strácať čas riešením vymyslených problémov.

Ďalšia vec, ktorá môže stáť v ceste otvorenej retrospektíve, je účasť manažéra na tomto stretnutí. Ak ho vy alebo tím vnímate ako prekážku, tak ho z retrospektívy jednoducho odstrihnite. Samozrejme je dôležité to manažérovi dostatočne vysvetliť.

Tiež sa stáva, že ľudia nechcú nikoho zraniť, a preto radšej neotvoria tému, ktorá ich naozaj trápi. Táto bariéra občas bráni otvorenej komunikácii aj v skúsených tímoch. Pomôcť môže workshop alebo školenie na tému „Spätná väzba“. U nás sme si takýto workshop vytvorili a počas roka sa ho zúčastnilo množstvo zamestnancov.

Priebeh retrospektívy

Na začiatku retrospektívy pripomeňte, na čo retrospektíva slúži a pripomeňte aj pravidlá stretnutia. Ďalší priebeh mítingu môže byť rôzny, je závislý od konkrétnej techniky. Ale postrážte si, aby každá retrospektíva obsahovala vyhodnotenie záverov z minula, zber bodov na riešenie, bližšie vysvetlenie zozbieraných bodov a navrhnutie konkrétnych opatrení, ktorými dosiahnete požadované zlepšenie. Veľmi účinné je pre každé opatrenie stanoviť termín, dokedy bude zrealizované a vlastníka (člena tímu), ktorý dozrie na jeho realizáciu. Bez konkrétnych opatrení retrospektíva stráca význam, a preto na samotný záver retrospektívy môžete tímu ešte raz zhrnúť dohodnuté riešenia.

Techniky na retrospektívu

Techník na retrospektívu je naozaj veľa, mnohé nájdete na internete. Pre inšpiráciu môžete skúsiť túto stránku. Tu je stručný popis techník, s ktorými sme začínali my:

Kolečko

Ide o jednoduchý formát retrospektívy, pri ktorom tím sedí v kruhu. SCRUM MASTER pošle fixku a k SPRINTU sa vyjadruje vždy len ten, kto aktuálne drží fixku. Keď dohovorí, podá fixku ďalej, čím sa  k slovu dostanú všetci členovia tímu. Po vyjadrení posledného účastníka máte hotový zber bodov, ktoré budete riešiť na retrospektíve.

SCRUM MASTER by mal počas KOLEČKA strážiť, aby všetci dodržiavali pravidlá retrospektívy. Pri tejto technike to znamená, že ak sa niekto začne pri zbere dát vyjadrovať k názoru niektorého z členov tímu, SCRUM MASTER ho zastaví.

V ďalšom kroku si tím vyberie, ktoré zo zozbieraných bodov chce vyriešiť. U nás využívame hlasovanie formou bodkovania. Témy s najväčším počtom hlasov tím v ďalšom kroku podrobnejšie rozoberie, urobí zber možných riešení a nakoniec si vyberie riešenie, ktoré v ďalšom SPRINTE zrealizuje.

Výhodou tejto retrospektívy je, že sa k slovu dostane každý člen tímu. Vďaka tomu sa aj tí menej odvážni učia hovoriť pred skupinou. Stáva sa však, že niektorí členovia tímu nemajú nič na riešenie a tento svoj názor aj povedia, keď na nich príde rada.

Retrospektíva s lístkami

Ďalšia možnosť, ako zozbierať námety na retrospektívu, je RETROSPEKTÍVA S LÍSTKAMI. Pri tejto technike musí byť v miestnosti dostatok post-itov a fixiek. SCRUM MASTER vyzve členov tímu, aby pripomienky k priebehu posledného SPRINTU napísali na post-ity. Každá pripomienka sa píše na samostatný post-it. Fixky využívame kvôli tomu, že napísaný text je viditeľnejší.

Tím dostane na spísanie pripomienok určitý čas. Po vypršaní času si ľudia navzájom predstavia svoje pripomienky. To znamená, že jeden za druhým prídu k tabuli, nalepia na ňu svoje pripomienky a každú stručne predstavia ostatným členom tímu.

Po predstavení všetkých pripomienok SCRUM MASTER pripomienky ešte raz prejde, rovnaké spojí a nechá tím zahlasovať za témy, ktorým sa bude počas retrospektívy venovať. Ďalší postup je už rovnaký ako pri KOLEČKU. Tím vybrané pripomienky podrobnejšie rozoberie, urobí zber možných riešení a nakoniec vyberie konkrétne riešenia na realizáciu.

Pri takejto forme retrospektívy môžete tímu vopred uviesť oblasti, ku ktorým sa majú vyjadriť. Tiež sa viete s tímom dohodnúť, či každý musí dať aspoň jeden lístok ku každej oblasti alebo sa má vyjadriť len ten, kto má naozaj nejaké podnety na riešenie. Toto už záleží na rozhodnutí SCRUM MASTERA, ktorý pozná svoj tím a vie, aký prístup aktuálne potrebuje.

Takúto formu retrospektívy ocenia najmä introvertní členovia tímu. Je to kvôli tomu, že im poskytne priestor na individuálnu prípravu, čo introvertom vyhovuje. Plusom tejto retrospektívy je rozhodne aj to, že všetci členovia tímu majú spoločný čas na prípravu, a teda vo fáze predstavovania pripomienok nemusia premýšľať nad tým, čo povedia, ale môžu venovať pozornosť predstavovaným pripomienkam.

Záver

Pri zavádzaní SCRUMU je dôležité v ľuďoch vypestovať návyk a dôveru voči retrospektíve. Preto skúšajte rôzne techniky a realizujte dohodnuté závery. V tejto fáze vám striedanie retrospektívnych techník môže pomôcť nájsť takú, ktorá tímu na začiatok najviac vyhovuje. Hlavne sa nevzdávajte a nezúfajte, ak sa vám témy, ktoré riešite na prvých retrospektívach, zdajú povrchné. Každá vec, ktorú vďaka retrospektíve vyriešite, učí ľudí z tímu, že majú možnosť zmeniť veci, ktoré sa im nepáčia. Postupne si uvedomia prínos retrospektívy a začnú riešiť aj závažné otázky. A aby retrospektíva nebola len o negatívach, naveďte tím, aby si na každej retrospektíve spomenul aj na veci, ktoré sa mu počas SPRINTU podarili. Držíme palce.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty