Menu
  1. CENKROS
  2. KROS Academy
  3. Webináre CENKROS 4

ONLINE WEBINÁRE

Rozpočtuje s nami z pohodlia domova

Momentálne nie sú plánované žiadne webináre, vyberte si z ponuky našich videonávodov.

Videonávody

Prepojenie Priebehu výstavby s fakturáciou
Súpisy prác pod kontrolou, dostupné kedykoľvek, kdekoľvek a bez chýb. Už žiadne kopírovanie Excelov, prevzorcovávanie dokumentov a ďalšie zbytočné ...

Prepojenie Priebehu výstavby s fakturáciou

ONLINE ARCHÍV – Archivujte, zdieľajte a prehliadajte rozpočet online
Pozrite si nové funkcie CENKROS 4 , postup ako prepojiť CENKROS s platformou, jednoduché zálohovanie zákaziek stavby v online archíve, prehliadanie...

ONLINE ARCHÍV – Archivujte, zdieľajte a prehliadajte rozpočet online

KROS Priebeh výstavby predstavenie
Súpisy prác pod kontrolou, dostupné kedykoľvek, kdekoľvek a bez chýb. Už žiadne kopírovanie Excelov, prevzorcovávanie dokumentov a ďalšie zbytočné ...

KROS Priebeh výstavby predstavenie

Zoznámte sa online s programom CENKROS 4
Spoznajte CENKROS 4 zblízka. V bezplatnom online webinári vám konzultanti z HOTLINE ukážu všetky šikovné funkcie programu a zodpovedia zvedavé otázky.

Zoznámte sa online s programom CENKROS 4

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4
Pozrite si, ako vám program CENKROS 4 môže pomôcť s importom z Excelu či PDF. Automaticky rozozná položky a nastaví náhľadu importovaných položiek....

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP
Koniec zložitým importom. Od verzie 2019/I môžete importovať podporované formáty súborov jednoduchým potiahnutím z vášho počítača do zoznamu zákazi...

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu
Ak pri tvorbe výkazu výmer využívate figúry, v CENKROSE 4 sa po novom k spôsobu výpočtu figúry a jej použitiu v položkách rozpočtu dostanete jednod...

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi
Od cenovej úrovne 2020/01 prinášame v cenníkovej databáze novú navigáciu Kompletné zobrazenie, ktorá okrem komerčných položiek obsahuje aj tzv. Sme...

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry
Evidenciu výkonov na zmluvnom rozpočte bolo doteraz možné exportovať a sledovať len za každý objekt samostatne. Verzia 2020/I umožňuje vyexportovať...

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry

Ovládanie CENKROS 4
Všetky funkcie v programe CENKROS 4 sú prehľadne zotriedené do záložiek podľa ich významu. Najčastejšie používané funkcie si môžete pridať do rýchl...

Ovládanie CENKROS 4

Z

Program v malíčku

Na praktických príkladoch sa v programe naučíte pracovať oveľa rýchlejšie.
Z

Poradia vám skúsení konzultanti

Pod dohľadom skúsených konzultantov vám to pôjde ako po masle.
Z

Školenie u vás doma

Populárna forma vzdelávania formou online webinára.
KROS
O nás
Blog
Kontakty