Menu

Pri zadávaní prístavby k RD mi program zrazu “zmrzne”. Stáva sa to aj pri pozemkoch a v iných častiach programu.

Program nezmrzol, len sa Vám okno s prístavbou otvorilo mimo monitora. Najčastejšie sa “schová” do ľavého dolného rohu pod nástrojovú lištu na pracovnej ploche.

Okno, z ktorého je viditeľný len horný okraj, treba vytiahnuť myškou do stredu monitora.

Po opätovnom zapnutí sa okno otvorí v strede monitora.

KROS
Copy link