Menu
  1. HYPO
  2. Katalóg CENEKON 2010

Katalóg ÚRS Praha

So znaleckým softvérom HYPO ohodnotíte nehnuteľnosti nielen podľa ÚSI, ale aj podľa katalógu CENEKON 2010.

Vyskúšajte zadarmo Cenník

Nájdete v ňom takmer 1100 konkrétnych rozpočtových ukazovateľov vrátane inžinierskych sietí vypracovaných k 1. kvartálu 2010. V tomto užitočnom katalógu je každej stavbe priradená hodnota na mernú jednotku, zoznam konštrukcií aj s podielmi, popis a nákres. Vyhľadávať a triediť môžete podľa kódov KS, ale aj podľa starších JKSO.

HYPO vám pomôže pri ohodnocovaní nehnuteľností a uľahčí tak každodennú prácu. Presvedčte sa sami. Stiahnite si demoverziu a vytvorte zadarmo až 10 posudkov.

Vyskúšajte zadarmo Cenník

KROS
O nás
Blog
Kontakty