Menu
 1. KROS Academy
 2. Archív webináre
 3. Daňové novinky a povinnosti v roku 2023

Legislatívny webinár:
Daňové novinky a povinnosti v roku 2023

12. január 2023 | 9:00 – 11:00

Cena: 49 EUR bez DPH | 58,80 EUR s DPH

Schválené novinky platné od 1. januára 2023 by mali prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Na legislatívnom webinári vám vysvetlíme nielen nové podmienky pre uplatnenie nároku na daňový bonus a princíp jeho výpočtu, ale napríklad aj povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti. Buďte pripravení a pozrite si s nami prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien. Zároveň si pripomenieme ďalšie oblasti a povinnosti, na ktoré netreba zabudnúť ani v roku 2023.

Na váš registračný e-mail vám pred konaním webinára pošleme odkaz na živé vysielanie a materiály, do ktorých si môžete pohodlne robiť poznámky. Ako bonus navyše vám pribalíme aj videozáznam z webinára, ku ktorému sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Lektorka

Ing. Kristína Tašková

Ing. Kristína Tašková

daňová poradkyňa

Kristína je daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Do KROSU síce nastúpila len nedávno, no svoje viac ako 10-ročné odborné skúsenosti získavala najmä v medzinárodnej daňovo-poradenskej spoločnosti. Tu sa zameriavala na poskytovanie širokého spektra daňového poradenstva prevažne v oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty pre obchodné spoločnosti pôsobiace v rôznych výrobných odvetviach, ale i služieb.


Program webinára

l

Zákon o dani z príjmov

 • Úprava definície ekonomického prepojenia a ďalšie zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa transferového oceňovania
 • Výška a spôsob výpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa po „novom“
 • Definícia mikrodaňovníka a jeho „výhody“
 • Ako správne umoriť daňovú stratu vykázanú za 2018 – 2021
 • Akú sadzbu dane uplatniť v daňovom priznaní za rok 2022
l

Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • Nové podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky
 • Zavedenie povinnosti odberateľa opraviť daň odpočítanú z tovarov a služieb, ak svoj záväzok neuhradí v priebehu 100 dní od lehoty splatnosti
 • Zmeny v registračných povinnostiach pre osoby uskutočňujúce oslobodené činnosti
 • Spresnenie pojmu „malá zásielka“ tovaru neobchodného charakteru
 • Stanovenie postupu výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru, a ďalšie
l

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

 • Bonusy a malusy vyplývajúce z indexu daňovej spoľahlivosti
 • Predstavenie nového systému „druhej šance“
 • Ako sa skráti lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku
l

Zákon o účtovníctve

 • Digitalizácia účtovníctva vs. vedenie účtovnej dokumentácie v listinnej forme
l

Zákon o dani z motorových vozidiel

 • Základné definície a veličiny pre výpočet dane za 2022
KROS
O nás
Blog
Kontakty