Menu
  1. KROS Academy
  2. Archív podujatia
  3. Archív OMEGA
  4. LIVE webinár: Podnikanie budúcnosti

LIVE webinár: PODNIKANIE BUDÚCNOSTI

Využite potenciál umelej inteligencie vo vašom účtovníctve

12. máj 2020 | 10:00 – 11:00

Zamysleli ste sa niekedy, ako využiť potenciál umelej inteligencie pri účtovaní? Ako odbremeniť účtovníkov od pravidelne sa opakujúcich, zdĺhavých úloh a ako zvýšiť kontrolu nad svojimi dokladmi?

Pripojte sa k nám a dozviete sa odpoveď nielen na tieto otázky. Diskutovať budeme s prestížnym hosťom, propagátorom umelej inteligencie a futuristom Martinom Spanom a tvorcom nástroja pre automatické spracovanie faktúr Petrom Baudišom. Nadšenci z KROSU vám ukážu, ako sa zbaviť papierov a potreby priameho kontaktu so zákazníkmi. V závere dostanete priestor na otázky, ktoré nám môžete klásť počas celého webinára. 

Program webinára

}

Eva Mičurová: Prečo si zjednodušiť účtovanie s nástrojmi automatizácie a umelej inteligencie

}

Martin Spano: Čo je to umelá inteligencia, ako sa učí a ako nám pomáha

}

Petr Baudiš: Zjednodušenie komunikácie medzi firmami a šetrenie ľudskej práce

}

Petr Baudiš: Silné a slabé stránky umelej inteligencie pri spracovaní faktúr

}

Lukáš Mrižo: ELIS – integrácia a workflow v OMEGE

}

Diskusia

Exkluzívni hostia

Martin Spano

Martin Spano

počítačový vedec a popularizátor umelej inteligencie

Prednáša na technologických konferenciách a aktívne sa zapája do verejnej diskusie o umelej inteligencii. Je autorom elektronickej knihy Umelá inteligencia v orechovej škrupinke, ktorá sa stala bestsellerom na amazon.com.


Petr Baudiš

Petr Baudiš

programátor, počítačový vedec, chief AI architekt v spoločnosti Rossum

Petr Baudiš je spoluzakladateľ a technický riaditeľ spoločnosti Rossum, ktorá sa venuje automatizácii ručného prepisovania údajov v rámci obchodných procesov pomocou neurónových sietí a umelej inteligencie. Má za sebou radu úspešných technických projektov i popularizačných aktivít umelej inteligencie. V Rossume riadi produktový vývoj a starostlivosť o zákazníkov.

Webinárom vás prevedú

Lukáš Mrižo

Lukáš Mrižo

obchodník v spoločnosti KROS a.s.

Sprevádza zákazníkov účtovným softvérom OMEGA a službou ELIS, ktorá do účtovania prináša umelú inteligenciu a jej výhody. O riešeniach KROSU prednáša aj študentom stredných a vysokých ekonomických škôl.


Eva Mičurová

Eva Mičurová

garant za umelú inteligenciu v spoločnosti KROS a.s.

Prináša nové informácie a trendy v oblasti AI a skúma ich uplatnenie v ekonomických a stavebných softvéroch s cieľom neustále zákazníkom uľahčovať prácu.


KROS
O nás
Blog
Kontakty