Menu
  1. KROS Academy
  2. Uzávierka roka 2019

E-book: Uzávierka roka 2019

i

Počet strán

35

Zverejnenie

December 2019

Cena

12,50 € (15 € s DPH)

Autor

Ing. Ivana Jandzíková

Čas uzávierok, kontroly účtovníctva a výkazov sa blíži. Spoľahnite sa aj v tomto čase na OMEGU a využite všetky jej automatické funkcie, ktoré vám pomôžu s uzatvorením účtovného roka a ušetria kopec času. Prečítajte si, ako na to.

.

Obsah e-booku
  • 10 krokov na ceste k správnej uzávierke. Na čo nesmiete zabudnúť?
  • Doklady na prelome rokov, do akého obdobia patria? Ako ich zaúčtovať v OMEGE?
  • Rezervy a opravné položky – nevyhnutná súčasť uzávierky.
  • Inventarizácia účtovných tried – na čo všetko nezabudnúť a aké zostavy vám v tom pomôžu?
  • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov – nechajte to na OMEGU.
KROS
O nás
Blog
Kontakty