Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.20.00

Top novinky verzie 24.20.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2020

– Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2020 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.  

– Elektronické podanie je samozrejmosťou.

 

>

Nové daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH podáte už za január 2021

– Vo verzii nájdete nie len nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami.

– V súvislosti s legislatívnymi zmenami v DPH sme upravili tlačové zostavy Evidencia DPH, Rekapitulácia DPH, Informatívny stav DPH bez uzávierok a Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

>

Daň z motorových vozidiel

– Lehota na podanie DPMV je síce až 31.3.2021, vo verzii nájdete už teraz nové tlačivo a môžete ho podať elektronicky.

– Pribudli nové sadzby dane pre ťahače a návesy, zmeny v znížení ročnej sadzby a ďalšie.


Ostatné novinky verzie 24.20.00

Intrastat

– Vo verzii sú aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat a číselník štátov v súvislosti s BREXITom

– Hlásenie Intrastat už viete podať na nových tlačivách platných pre rok 2021 a samozrejme aj elektronicky.

Nové typy súm

– Evidujte doklady po novom. Pri účtovaní program automaticky pridáva doklady s novými typmi súm.

– V Omege je možné zaúčtovať „Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke“, ktorý vytlačíte priamo v Evidencii účtovných dokladov.

Úprava v odpisovaní dlhodobého majetku

Podľa platnej legislatívy program od 1.1.2020 zaokrúhli všetky medziprepočty daňových odpisov na eurocenty matematicky pre jednotlivé roky odpisovania.

  Archívne verzie programu

  OMEGA 24.10.00

  Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.10.00- Vo verzii nájdete nielen nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami. - Nezabudnite, že od 1.1.2021 sú zmenené všetky typy súm a súvisiace automatické účtovania podľa novej...

  OMEGA 24.00.00

  Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.00.00Evidujte doklady po novom. Pri účtovaní program automaticky pridáva doklady s novými typmi súm, tak aby ste jednoducho spracovali DPH aj v roku 2021. Novinkou je tiež „Opravný doklad k nevymožiteľnej...

  OMEGA 23.70.00

  Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.70.00Zaúčtujte stovky dokladov za pár sekúnd. Spracujte doklady jednoducho a presne, či už ste ich stiahli z ELIS, iKROSu alebo importom z iného programu.Odložili ste si daňové priznanie? Aktualizujte si...

  OMEGA 23.50.00

  Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.50.00Zaúčtujte stovky dokladov za pár sekúnd. Spracujte doklady jednoducho a presne, či už ste ich stiahli z ELIS, iKROSu alebo importom z iného programu.Odložili ste si daňové priznanie? Aktualizujte si...

  OMEGA 23.41.00

  Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.41.00DPPO a DPFO B už môžete podať v súlade s mimoriadnymi opatreniami vo finančnej oblasti – odpočet straty predchádzajúcich rokov s najnovšími zmenami.Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgrade

  OMEGA 23.40.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.40.00DPPO a DPFO B už môžete podať v súlade s mimoriadnymi opatreniami vo finančnej oblasti – odpočet straty predchádzajúcich rokov.Stiahnuť verziuStiahnuť upgrade

  OMEGA 23.30.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.30.00V OMEGE je možné zaúčtovať prípady súvisiace už aj so zmenami v legislatíve od 2020: nadobudnutie tovaru v tuzemsku z EÚ s oslobodením od dane. nový režim, tzv. call of stock, ktorý zjednoduší podmienky pri...

  OMEGA 23.20.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.20.00 V Novej verzii nájdete nie len nové tlačivo k dani z pridanej hodnoty, ale aj možnosť podať ho elektronickými prostriedkami. V Omege bude možné zaúčtovať prípady súvisiace už aj so zmenami v legislatíve napr....

  OMEGA 23.10.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.10.00 Nový vzor tlačiva DP PO za rok 2019 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí. Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby už viete podať aj...

  OMEGA 23.00.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.00.00Nový vzor tlačiva DP PO za rok 2019 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.V OMEGE bude možné skrátiť dobu odpisovania elektromobilu a hybridného automobilu na dva roky,...

  KROS
  Copy link