Menu

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.30.00

Top novinky verzie 24.30.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2020

– Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2020 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.  

– Elektronické podanie je samozrejmosťou.

– Rovnako podáte aj dodatočné daňové priznanie.

 

>

Nové daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH podáte už za január 2021

– Vo verzii nájdete nie len nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami.

– V súvislosti s legislatívnymi zmenami v DPH sme upravili tlačové zostavy Evidencia DPH, Rekapitulácia DPH, Informatívny stav DPH bez uzávierok a Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

>

Daň z motorových vozidiel

– Lehota na podanie DPMV je síce až 31.3.2021, vo verzii nájdete už teraz nové tlačivo a môžete ho podať elektronicky.

– Pribudli nové sadzby dane pre ťahače a návesy, zmeny v znížení ročnej sadzby a ďalšie.


Ostatné novinky verzie 24.30.00

Intrastat

– Vo verzii sú aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat a číselník štátov v súvislosti s BREXITom

– Hlásenie Intrastat už viete podať na nových tlačivách platných pre rok 2021 a samozrejme aj elektronicky.

– IČ DPH partnera doplní program na intrastat z nového poľa vo výdajke.

 Nové typy súm

– Evidujte doklady po novom. Pri účtovaní program automaticky pridáva doklady s novými typmi súm.

– V Omege je možné zaúčtovať „Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke“, ktorý vytlačíte priamo v Evidencii účtovných dokladov.

Úprava v odpisovaní dlhodobého majetku

Podľa platnej legislatívy program od 1.1.2020 zaokrúhli všetky medziprepočty daňových odpisov na eurocenty matematicky pre jednotlivé roky odpisovania.

Opravili sme chybu:

pri uhrádzaní dokladov v EUD,

v tlačovej zostave Podrobný rozpis položiek DPPO.

  Archívne verzie programu

  OMEGA 19.60.00

  Stiahnuť verziuTop novinky verzie 19.60.00vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet súčasťou môže byť aj služba program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti...

  OMEGA 19.52.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.52.00S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH - oddielu B3: Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2. Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane. V súvislosti s touto...

  OMEGA 19.51.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.51.00S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH - oddielu B3: Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2. Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane. V súvislosti s touto...

  OMEGA 19.50.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.50.00S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH - oddielu B3: Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2. Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane. V súvislosti s touto...

  OMEGA 19.41.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.41.00S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH - oddielu B3: Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2. Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane. V súvislosti s touto...

  OMEGA 19.40.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.40.00S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH - oddielu B3: Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2. Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane. V súvislosti s touto...

  OMEGA 19.30.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.30.00V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné...

  OMEGA 19.21.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.21.00Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime? Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu...

  OMEGA 19.20.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.20.00Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime? Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu...

  OMEGA 19.10.00

  Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.10.00DPPO za rok 2015 Pripravili sme pre Vás nové tlačivo daňového priznania. Mysleli sme aj na test základu dane pri luxusných automobiloch a ďalšie zmeny týkajúce sa majetku. Daň z príjmov môžete zaúčtovať...

  KROS
  Copy link