Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 25.11.00

Top novinky verzie 25.11.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2021

 Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2021 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva tak, ako ste na to zvyknutí. Tlačivo DPPO je doplnené o mikrodaňovníka.

Export do XML je zapracovaný už v tejto verzii.

 

>

Overovanie bankových účtov

Nová funkčnosť v programe za Vás overí bankové účty obchodných partnerov priamo zo serveru Finančnej správy.

>

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky už podáte na novom tlačive

Tlačivo platí pre podnikateľov aj neziskové organizácie. 

 

Ostatné novinky verzie 25.11.00

  • Aktualizovali sme kódy colného sadzobníka pre Intrastat vrátane kódov pre druh obchodu. Hlásenie Intrastat už podáte na nových tlačivách platných pre rok 2022, samozrejme aj elektronicky.
  • Zapracovali sme nové výkazy účtovnej závierky pre neziskové organizácie vrátane exportu do XML a upravili sme tlačové zostavy. Doplnili sme zmenené názvy niektorých účtov a smerovanie účtov do nových riadkov výkazu.
  • Upravili sme overovanie bankových účtov na Finančnej správe, údaje porovnávame podľa IČ DPH a opravili sme overovanie bankových účtov v pomocných knihách.
  • Doplnili sme nový export prevodného príkazu pre Štátnu pokladnicu vo formáte ManEx (DB-samostatné a bežné účty).
  • Aktualizovali sme tlačivo prevodného príkazu pre bývalú OTP banku. 
  • Opravili sme chyby pri tlači uzávierky DPH a súvahy jednoduchej.

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 20.50.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 20.50.00Odoslanú faktúru, cenovú ponuku a dodací list posielajte zákazníkom v novom vzhľade. Chýbajú Vám na dokladoch niektoré údaje? Využite nový jednoduchý spôsob ich pridania.Ak máte skladové položky označené čiarovým kódom,...

OMEGA 20.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.20.00KV DPH a DPFO typ B platné od 1.1.2017 Pre KV DPH a DPFO typ B sme sprístupnili export do XML a načítanie do eDane. Zmeny v Daňovom priznaní právnických osôb a nové pomocné kontroly (od verzie 20.10) V daňovom...

OMEGA 20.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.10.00Nepočítajte predpokladanú daň na budúce obdobie ručne. Jej výšku Vám program vypočíta automaticky za každé vozidlo a súčet Vám doplní do riadku č. 40 v DPMV.Automatické sledovanie prekročenia obratu pre DPH (od...

OMEGA 20.00.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.00.00Nepočítajte predpokladanú daň na budúce obdobie ručne. Jej výšku Vám program vypočíta automaticky za každé vozidlo a súčet Vám doplní do riadku č. 40 v DPMV.Automatické sledovanie prekročenia obratu pre DPH Ste...

OMEGA 19.63.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.63.00vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet súčasťou môže byť aj služba program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti...

OMEGA 19.62.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.62.00vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet súčasťou môže byť aj služba program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti...

OMEGA 19.61.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.61.00vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet súčasťou môže byť aj služba program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti...

OMEGA 19.60.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 19.60.00vyskladáte z rôznych skladov aj iných makrokariet súčasťou môže byť aj služba program automaticky vytvára protipohyby pri prevodoch medzi skladmi jednoduchý prehľad o dostupnosti položiek prípadne obrátkovosti...

OMEGA 19.52.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.52.00S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH - oddielu B3: Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2. Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane. V súvislosti s touto...

OMEGA 19.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.51.00S účinnosťou od 1.4.2016 sa mení vykazovanie KV DPH - oddielu B3: Po novom sa oddiel B.3 rozdelil na 2 časti B.3.1. a B.3.2. Údaje sa automaticky doťahujú podľa výšky sumy odpočítanej dane. V súvislosti s touto...

KROS
O nás
Blog
Kontakty