Menu

OMEGA 22.10.00

Top novinky verzie 22.10.00

>

DPPO 2018

Zmeny v Daňovom priznaní k dani z príjmu právnických osôb za rok 2018

  • Nová strana v tlačive – príloha k oslobodeniu od dane podľa § 13a a §13b.
  • Zápočet daňovej licencie po novom – za rok 2018 sa prvýkrát neplatí, na jej zápočet však máte stále nárok.
>

Intrastat

Nový číselník Kódov colného sadzobníka pre Intrastat

  • Vo verzii nájdete aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat.
  • Hlásenie Intrastat už viete podať na tlačive platnom pre rok 2019.
>

Tlač interných dokladov

Tlač pôvodných interných dokladov

  • Ak ešte potrebujete tlačiť interné doklady za rok 2018, nájdete vo verzii okrem editovateľnej zostavy aj pôvodnú tlačovku interného dokladu.

Ostatné novinky verzie 22.10.00

  • Pri prenášaní zliav na partnera a kartu sa v niektorých prípadoch zobrazila chybová hláška. Tento nedostatok sme odstránili.
  • Odstránili sme systémovú chybu “Transaction was deadlocked”, ktorá sa za určitých okolností zobrazovala v programe.
  • Bola opravená chyba, keď opakovaný prechod vymazal v doklade EUD väzbu na účet partnera, ktorý mal vyplnený iba IBAN a nie číslo účtu a kód banky.
  • V knihe jázd je opravená chyba pri výpočte normovanej spotreby. Mohla sa vyskytnúť v prípade, že tankovanie bolo zadané na samotnej jazde aj na medzizastávkach.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty